جلسه معاون مالی اداری دانشکده با کارشناسان در خصوص ایمنی دانشکده

جلسه معاون مالی اداری دانشکده با کارشناسان در خصوص ایمنی دانشکده

به گزارش روابط عمومي دانشكده، در نشستي كه با حضور دکتر اکبر احمدی ، معاون اداری و مالی، و جمعی از کارشناسان حوزه های مختلف دانشکده برگزار شد موضوع ایمنی دانشکده که از برنامه هاي جاري دانشكده است مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که در روز شنبه 9 دی از ساعت 10 الی 12 در محل معاونت اداری و مالی برگزار گردید، و اقدام هایی که در دانشکده در راستای ایمنی صورت گرفته بود مطرح گردید.

در اين نشست دکتر احمدی به موارد ذیل پرداخته شد:

1-بررسی و تعیین بحران ها و بلایا

2-نظارت بر برگزاری مانورها

3-شناسایی عوامل خطرساز در آزمایشگاه و دانشکده و اتخاذ تدابیری جهت مقابله با آن

4-ارتقای توانمندی کارکنان، آمادگی ضمنی جهت استفاده از کپسول آتش نشانی

5-شناسایی خطرات بالقوه و بالفعل

6-دعوت از گروه آتش نشانی منطقه جهت تشکیل کلاس و دوره بازآموزی و دعوت از اساتید گروه مبارزه با بلایا دانشکده بهداشت جهت برگزاری کارگاه ها

7-بررسی بیمه ساختمان از بعد مسئولیت و آتش سوزی  ، اتخاذ تدابیری جهت بهبود وضعیت نور ساختمان

8-وجود جعبه کمک های اولیه برای هر طبقه

در پایان جلسه از تمامی کارشناسان حاضر در جلسه درخواست شد پیشنهادات خود را جهت افزایش بهره وری و ارتقای سطح کیفی و کمی امور اداری دانشکده بیان نمایند.

 

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.