برگزاری کارگاه آموزشی رعایت اصول ایمنی زیستی (Biosafety) در آزمایشگاه

برگزاری کارگاه آموزشی رعایت اصول ایمنی زیستی (Biosafety) در آزمایشگاه

نظر به اهمیت آشنایی دانشجویان با رعایت اصول ایمنی زیستی برای فعالیت های پژوهشی در آزمایشگاه های تحقیقاتی، پنجمین دوره کارگاه آموزشی رعایت اصول ایمنی زیستی در آزمایشگاه (Biosafety in Laboratory) در مورخه 19 دی 96 در دانشکده فناوری های نوین برگزار شد.

در این کارگاه آقای دکتر سید مهدی نوراشرف الدین، آقای پورسلیمان و تعداد هفده نفر از دانشجویان گروه های مختلف آموزشی دانشکده حضور داشتند.

ابتدا اقای پورسلیمان نسبت به رعایت برخی از اصول ایمنی آزمایشگاه بحث کرد و برخی از نکات لازم و باید نباید ها را به دانشجویان ارایه داد.

 

سپس دکتر سید مهدی نوراشرف الدین ضمن خوشامدگویی به دانشجویان حاضر در کارگاه، نسبت به رعایت اصول ایمنی در آزمایشگاه نظیر نحوه تعامل با مواد زیستی، عوامل بیماریزا در آزمایشگاه، نحوه تعامل با مواد شیمیایی و بلقوه خطر آفرین، نحوه انهدام مواد آزمایشگاهی و... صحبت کرد.

وی همچنین اشاره کرد که امروزه در حال حاضر در بیشتر دانشگاه های دنیا از تمام دانشجویان و پژوهشگرانی که وارد آزمایشگاه می شوند درخواست می شود تا پیش از شروع پژوهش در آزمایشگاه باید برخی از دوره های آموزشی مورد نیاز اصول ایمنی زیستی را به انجام برسانند تا در هنگام تحقیق به خود و سایر کارکنان و محیط زیست آسیبی وارد نسازند.

وی افزود در اغلب مراکز گذراندن این دوره ها برای عموم دانشجویان و محققین بصورت اجباری بوده و تعداد و نوع این دوره ها نیز بستگی به حوزه پژوهشی هر دانشجوان دارد.

در پایان ایشان ابراز امیدواری کرد با کمک و مساعدت دانشکده فناوری های نوین و دانشکده مجازی دانشگاه این کارگاه ها در آینده ای نزدیک بصورت مجازی برای دانشجویان ارایه شود تا دیگر نیازی به حضور فیزیکی دانشجویان در گارگاه ها نباشد.

 

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.