بازدید رئیس و عضو هیات عملی دانشگاه سملوایز بوداپست مجارستان از آزمایشگاه جامع تحقیقات

بازدید رئیس و عضو هیات عملی دانشگاه سملوایز بوداپست مجارستان از آزمایشگاه جامع تحقیقات

زمان : دوشنبه 97/2/03

به گزارش واحد بین الملل دانشکده فناوریهای نوین پزشکی، در این بازدید که دوشنبه 3 اردیبهشت برگزار شد،

دکتر Tamas Masszi رییس دانشکده پزشکی و عضو هیات دانشگاه سملوایز بوداپست و پروفسور  Hunyady Lászlóعضو هیات علمی دانشگاه سملوایز از کشور مجارستان از آزمایشگاه جامع تحقیقات پیش بازدید کردند. در این بازدید آقای دکتر نیکنام مدیر شعب بین‌الملل و رابط دانشگاه با دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور مجارستان، نیز حضور داشتند.

در ابتدای بازدید دکتر شریف معاون علمی فناوری آزمایشگاه پیش بالینی آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران ضمن معرفی آزمایشگاه پیش بالینی و امکانات موجود و دستگاههای تصویربرداری ساخت داخل کشور مختصری در مورد تحقیقات در حال انجام توضیح دادند.

سپس از آزمایشگاه علوم اعصاب و مطالعات اعتیاد بازدید به عمل امد و جناب اقای دکتر علی یونسی مسئول  این آزمایشگاه توضیحاتی در مورد تحقیقات در حال اجرا دادند و از نمونه کار دانشجویان این گروه از نزدیک بازدید به عمل امد.

در ادامه بازدید از آزمایشگاه دانشکده واقع در طبقه دوم، دکتر نسرین لطفی معاون بین الملل دانشکده توضیحاتی درباره بخش های مختلف آزمایشگاه دانشکده، امکانات موجود در دسترس دانشجویان بین الملل و دانشجویان ایرانی و همچنین معرفی واحد بین الملل و نحوه همکاری در پروژه های تحقیقاتی و توسعه تعاملات علمی در سطح بین المللی توضیحاتی ارائه نمودند.

  

  

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.