دریافت مدرک تحصیلی از طریق سامانه جامع و یکپارچه سیپاد

دریافت مدرک تحصیلی از طریق سامانه جامع و یکپارچه سیپاد

کلیه دانش آموختگان محترم می توانند از روز شنبه مورخ 97/02/29  برای دریافت مدرک تحصیلی خود به آدرس https://sipad.tums.ac.ir  مراجعه فرمایند.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.