انتصاب دکتر بابک نگاهداری به عنوان مدیر گروه زیست فناوری پزشکی

انتصاب دکتر بابک نگاهداری به عنوان مدیر گروه زیست فناوری پزشکی

دکتر عباسعلی کریمی، رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر  بابک نگاهداری، استادیار گروه زیست فناوری پزشکی دانشکده فناوری های نوین را به عنوان مدیر گروه آموزشی زیست فناوری پزشکی معرفی کرد.

متن حکم به شرح زير می باشد:

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.