انتصاب دکتر الهه متوسلی به عنوان مدیر گروه پزشکی مولکولی

انتصاب دکتر  الهه متوسلی به عنوان مدیر گروه پزشکی مولکولی

دکتر عباسعلی کریمی، رئیس دانشگاه طی حکمی خانم دکتر  الهه متوسلی، استادیار گروه پزشکی مولکولی دانشکده فناوری های نوین را به عنوان مدیر گروه رشته آموزشی پزشکی مولکولی معرفی کرد.

متن حکم به شرح زير می باشد:

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.