بازدید قائم مقام ریاست بیمارستان فارابی از آزمایشگاه دانشکده

بازدید قائم مقام ریاست بیمارستان فارابی از آزمایشگاه دانشکده

روز شنبه مورخ  97/07/28 معاونین آموزشی و پشتیبانی دانشکده میزبان آقای دکتر صنعت کار قائم مقام ریاست و آقای دکتر زارعی قنواتی دبیر علمی واحد فناوری سلول های بنیادی بیمارستان فارابی بودند که در این جلسه پیرامون همکاری فی مابین دانشکده و بیمارستان فارابی در زمینه ی اجرای الویت های پژوهشی با استفاده از امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی و همکاری اساتید در حوزه بالینی و علوم پایه بحث و تبادل نظر شد.

سپس آقایان دکتر صنعت کار و دکتر زارعی قنواتی همراه با اعضای هیئت رئیسه دانشکده،‌ خانم دکتر عزیزی مدیر آزمایشگاه دانشکده و آقای دکتر فاضل مدیر شرکت لیوژن مستقر در آزمایشگاه جامع از امکانات آزمایشگاهی و پژوهشی مستقر در طبقات منفی یک،‌دوم و چهارم بازدید کردند.

در نتیجه ی این جلسه مقرر گردید در ماه آذر سال جاری مجدداً طی بازدید مجدد از آزمایشگاه جامع تفاهم نامه ی همکاری منعقد گردد.

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.