شرایط و ارائه تسهیلات اعزام به خارج از کشور

شرایط و ارائه تسهیلات اعزام به خارج از کشور

 جدیدترین دستورالعمل ها در خصوص شرایط و ارائه تسهیلات اعزام به خارج از کشور جامعه هدف دانشگاه (اعضای هیات علمی ، غیر هیات علمی و دانشجویان)، در زیر سایت مدیریت توانمندسازی بین المللی نیروی انسانی به آدرس http://gsia.tums.ac.ir/IHCD قابل رویت می باشد.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.