جلسه مشترک اعضای هیئت علمی دانشکدهبا اعضای محترم هیئت علمی دانشکده توانبخشی

جلسه مشترک اعضای هیئت علمی دانشکدهبا اعضای محترم هیئت علمی دانشکده توانبخشی

در این جلسه که ریاست، معاونان آموزشی و پژوهشی، مدیران گروه ها، و همچنین اعضای هیئت علمی هر دو دانشکده حضور داشتند، مقرر گردید تا در جهت خدمت رسانی بهتر به جامعه، و هدفمند تر شدن امور پژوهشی، این دو دانشکده همکاری های علمی خود را بیش از پیش گسترش دهند

در ابتدای جلسه تمامی اعضای هیئت علمی حاضر در جلسه خود را معرفی، و به طور اختصار زمینه های پژوهشی خود را بیان نمودند.

سپس دکتر احمدیان، رئیس دانشکده فناوری های نوین، ضمن خوش آمد گویی به مهمانان ، گفت: این جلسه چند هدف مشخص را دنبال می کند،  طراحی پایان نامه های مشترک، و محصول محور بین دو دانشکده،  طراحی دو یا سه پایان نامه مشترک به صورت کوتاه مدت برای طراحی مدل ایجاد همکاری، استفاده از ظرفیت های آموزشی هر دو دانشکده، ایجاد یک اتاق فکر برای طراحی نحوه گسترش همکاری ها، و تمرکز بر روی نیاز های اصلی جامعه با توجه به محدودیت منابع.

در ادامه دکتر هادیان، رئیس دانشکده توانبخشی گفت: لزوم طراحی امور پژوهشی به جهت کاربرد در بالین، لزوم تغییر مسیر دانشگاه به سمت پژوهش های کاربردی و مسئله محور، لزوم رفع نیاز های جامعه در امور تحقیقاتی تعریف شده و تعیین یک مهلت زمانی چند ماهه برای ایجاد اولین همکاری های مشترک در الویت همکاری مشترک دو دانشکده است.

در ادامه جلسه، اعضای هیئت علمی دو دانشکده برای دستیابی به موضوعات همکاری های دو دانشکده، به تبادل نظر پرداختند.

اهم مسائل مطرح شده بدین شرح است:

  1. تمرکز بر چند بیماری شایع تر در جامعه،
  2. ایجاد یک نقشه راه برای طراحی پایه ای این همکاری ها،
  3.  استفاده مشترک از امکانات آزمایشگاهی،
  4. تبادل دانشجو بین دو دانشکده برای آشنایی با مفاهیم علمی هر دو سو،
  5. تمرکز دادن تحقیقات بر Personalized Medicine،
  6. طراحی کنفرانس ها و سخنرانی های مشترک بین دو دانشکده.

 

در پایان، جناب آقای دکتر فریدی، مقرر کرد که در جلسه بعدی این دو دانشکده در اولین هفته اردیبهشت سال 1398، مدیران گروه های آموزشی هر دو دانشکده، به همراه معاونان پژوهشی، در جهت راه اندازی یک کار گروه برای طراحی همکاری های مشترک اقدام کنند و چند موضوع مشخص را برای این همکاری ها تعریف نمایند.

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.