آزمون جامع گروه نانوفناوری پزشکی در نیمسال دوم تحصیلی 97-98 برگزار شد

آزمون جامع گروه نانوفناوری پزشکی در نیمسال دوم تحصیلی 97-98 برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده ، آزمون‌ جامع گروه نانوفناوری پزشکی روز یکشنبه 15 اردیبهشت ماه در دانشکده فناوریهای نوین پزشکی برگزار شد. این آزمون از ساعت 9 تا 12 به صورت کتبی و از ساعت 14 تا 15:30 به صورت شفاهی توسط 7 داور داخلی و 2 داور خارجی با حضور نماینده آموزش برگزار شد. در این آزمون تعداد سه نفر از دانشجویان PhD نانوفناوری پزشکی شرکت داشتند. آزمون مصاحبه به صورت نیمه ساختارمند برگزار شد.

داوران داخلی این آزمون دکتر قنبری، دکتر فریدی، دکتر رضایت، دکتر خرازی، دکتر آدابی، دکتر طباطبایی، دکتر رحیم نیا (اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران) بودند. همچنین داوران خارجی نیز دکتر بدیعی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)، دکتر مهروی (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران) بودند. دکتر مظلومی (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران) نیز به عنوان نماینده آموزش در این آزمون حضور داشتند.

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.