مراسم افطاری اساتید و دانشجویان گروه نانو فناوری پزشکی و دانشجویان بین الملل

مراسم افطاری اساتید و دانشجویان گروه نانو فناوری پزشکی و دانشجویان بین الملل

مراسم افطاری روز یکشنبه مورخ 98/03/12 به همت اعضای هیئت علمی و برخی از دانشجویان گروه نانو فناوری پزشکی در شرکت فناوران نانو مقیاس برگزار گردید. در این مراسم دانشجویان گروه مذکور و دانشجویان بین الملل دانشکده فناوریهای نوین حضور داشتند.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.