برگزاری کمیته مشترک دانشجویی فعالیتهای بین الملل دانشکده

برگزاری کمیته مشترک دانشجویی فعالیتهای بین الملل دانشکده

اولین جلسه مشترک کمیته دانشجویی و بین الملل دانشکده در روز سه شنبه  مورخ 28 خرداد 98  با حضور دکتر متوسلی معاون دانشجویی و فرهنگی پردیس بین الملل دانشگاه و دکتر طباطبایی شفیعی سرپرست معاونت بین الملل دانشکده و دانشجویان عضو کمیته برگزار گردید. در ابتدای جلسه دکتر متوسلی به اهم فعالیت های مورد نظر این کمیته پرداخت و گفت: كميته دانشجويي فعاليتهاي بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران نهادي است كه در راستاي سياستهاي معاونت بين الملل دانشگاه به منظور توسعه و بهبود كيفيت بين المللي سازي دانشگاه و توانمندسازي دانشجويان در فعاليتهاي بين المللي، از طريق كمك و همفكري در تدوين و بازنگري برنامه ها و تصميم گيري هاي آموزشي و پژوهشي معاونت با توجه به پاسخگويي به نيازهاي دانشجوي آن فعاليت مي نماید. این کمیته در دانشکده های مختلف در زمینه های مختلف فعال می باشد و اینکه دانشکده چه اقدامات و کارهایی می تواند انجام دهد بستگی به تقاضا و پتانسیل دانشکده ها دارد، ایشان ذکر کردند که با توجه به فراخوان اعلام شده قبلی، ثبت نام دانشجویان صورت گرفته و همچنین هدف اصلی از برگزاری این کمیته ها توانمند سازی دانشجوها در حوزه بین المللی سازی دانشگاه می باشد . در ادامه  دکتر طباطبایی مواردی از جمله شرکت دانشجویان گروه های مختلف دانشکده در فعالیت هایی در زمینه مارکتینگ از قبیل تهیه پمفلت و... و همچنین برگزاری نشست های صمیمی و دوستانه بین دانشجویان ایرانی و بین الملل را مطرح کردند.در این راستا مقرر شد که از افرادی که تمایل دارند کارهای بین المللی انجام دهند حمایت مادی و معنوی بشود. در این جلسه پیشنهاد شد که یک نفر به عنوان نماینده در هر گروه فعال باشد و در جلسات کمیته شرکت نماید.

رضازاده کارشناس مسئول کمیته های دانشجویی فعالیت های بین المللی دانشگاه نیز در این جلسه به دیگر اهداف تشکیل این کمیته ها از جمله شناسایی دانشجویانی که به صورت انفرادی و با توجه به علاقه فردی در حوزه بین المللی سازی دانشگاه فعالیت میکنند اشاره کرد.  ایشان همچنین  به مواردی مانند تدوین و مستند سازی فعالیت های دانشکده ها در حوزه بین المللی سازی برای گردآوری آمار و اطلاعات تجمیعی و مدون، گسترش تجربیات بین المللی دانشجویان و معاونان بین الملل و دیگر اساتید فعال در این حوزه، تربیت دانشجوی فعال در حوزه بین الملل، تشریح تفاوت فعالیت های دانشجویان تحت عنوان کمیته های دانشجویی با کانون های دانشجویی دانشگاه و جزئیات اجرایی تشکیل کمیته ها پرداخت.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.