نخستین جلسه هم اندیشی معاونت بین الملل و اعضای هیئت علمی دانشکده

نخستین جلسه هم اندیشی معاونت بین الملل و اعضای هیئت علمی دانشکده

این جلسه روز سه شنبه 4 تیر 98 با حضور دکتر طباطبایی شفیعی سرپرست معاونت بین الملل دانشکده، دکتر اعظمی مدیر گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی و جمعی از اعضای هیئت علمی دانشکده که سابقه همکاری در فعالیت های بین الملل داشتند برگزار گردید. در این جلسه عملیاتی کردن فعالیت هایی مانند بررسی مدل های موفق بین المللی سازی دانشکده، اخذ هدفمند گرنت های بین المللی برای پروژه های تحقیقاتی موفق در دانشکده و همکاری با گروه های هدف دانشگاه های خارجی مطرح شد.

همچنین در زمینه برگزاری کارگاه های اخذ گرنت از منابع خارجی، مشخص کردن ضوابط تعریف شده در تفاهم نامه های منعقد شده بین دانشگاه با سایر کشورها، مشخص کردن یک موضوع به صورت پایلوت در سطح دانشکده،  مطرح کردن طرح مورد نظر در کمیته معاونت بین الملل، همکاری های بین المللی بین اساتید ایرانی و خارجی، مد نظر قرار دادن پروتکل مصوب جهت طرح های پژوهشی ونحوه تامین اعتبار آن و شرکت در سفرهای برنامه ریزی شده بحث و تبادل نظر نمودند.

در پایان مشخص کردن همکاری های قبلی اساتید محترم در حوزه بین الملل و تهیه لیستی از آن در دستور کار جلسه بعدی قرار گرفت.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.