نشست پرسش و پاسخ حمایت ها و تسهیلات مالی طرح های فناورانه و کسب و کار در دانشکده

نشست پرسش و پاسخ حمایت ها و تسهیلات مالی طرح های فناورانه و کسب و کار در دانشکده

به گزارش روابط عمومی دانشکده، روز چهارشنبه مورخ 13 شهریور 98 نشست پرسش و پاسخ حمایت ها و تسهیلات مالی طرح های فناورانه و کسب و کار در دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور اساتید و اعضا هیات علمی این دانشکده برگزار شد.

در این نشست ابتدا دکتر منظم، مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه، گروه های این مدیریت را معرفی و مفاهیم ارتباط با صنعت را بیان کرد. در ادامه دکتر موذنی، مسئول گروه تجاری سازی مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت، اختصاصا به معرفی گروه تجاری سازی و فعالیت های آن پرداخت. در این بخش، فعالیت ها و اقدامات گروه توانمندسازی و فرهنگ سازی، نحوه اعطای تسهیلات و گرنت به طرح های فناورانه و همچنین پسادکترای صنعتی ارائه شد. در پایان اعضای هیئت علمی دانشکده پیشنهاداتی را ارائه دادند.

خبرنگار و عکاس: ساناز عزی ایرانی

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.