برگزاری جلسه کمیتهEDO در دانشکده

برگزاری جلسه کمیتهEDO در دانشکده

جلسه کمیته EDO با موضوع بررسی فرایند داوری جشنواره شهید مطهری روز یکشنبه 98/6/10 با حضور اعضای این کمیته در دانشکده تشکیل شد. درابتدا دکتر مریم زحمتکش عضو هیات علمی دانشکده گام اول فرایند داوری و ارزشیابی فعالیت های نوآورانه آموزش پزشکی را با ارائه اسلایدهای آموزشی به بحث گذاشت و فرم ارسال خلاصه فرایندها را نیز توضیح داد.سپس با توضیح گام دوم بررسی ثانویه فرایندها و چگونگی امتیازدهی به این فعالیت ها به سخنان خود ادامه داد.

ایشان درپایان به پرسش های اعضای محترم درخصوص راهکار ارائه فرایند های بهتر در سال های آتی پاسخ داد.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.