برگزای کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی در دانشکده

برگزای کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی در دانشکده

به گزارش روابط عمومی دانشکده فناوری های نوین پزشکی، روز شنبه 2 آذر 98 کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی برگزار گردید. در این کارگاه، دکتر شمسی گوشکی دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بیان مطالب و موارد مهم در خصوص قوانین موجود در بحث انتشار نتایج تحقیقات دانشگاهی پرداخت. ایشان با ذکر این مطلب که در وزارت و سطح دانشگاه علوم پزشکی تهران اراده جدی در ایجاد و پیگیری سیاست های پژوهشی در جهت ارتقا رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی وجود دارد، به بررسی برخی موارد مهم که بایستی در دانشکده ها لحاظ شوند پرداخت. ایشان افزود: وظیفه اصلی بر دوش عضو هیئت علمی است که بایستی با رعایت شرایط استاندارد یک پژوهش، احتمال وقوع مشکلات مرتبط با مباحث اخلاقی را به حداقل برساند. بعنوان مثال، با توجه به اینکه دانشجوی تحصیلات تکمیلی بصورت تمام وقت می باشد، همه فعالیت های وی بایستی با نظارت استاد راهنما باشد و بنابراین چاپ مقاله مستقل توسط یک دانشجو قابل توجیه نمی باشد. همچنین نیاز است تا در انجام پژوهش های علمی و بویژه در مورد کارهای بالینی، صلاحیت مجریان طرح با دقت بیشتری صورت گیرد. تقویت فرهنگ نقد پذیری اساتید در شورای پژوهشی و جلسات دفاع دانشجویان از دیگر مواردی است که به کاهش مشکلات مرتبط با مباحث اخلاقی می انجامد. برخی از اساتید دانشکده از جمله دکتر فریدی، دکتر قنبری، دکتر طاووسی، دکتر مظلومی، دکتر خرازی، دکتر رحیم نیا و دکتر زحمتکش به بیان مشکلات و موانع موجود و بحث و بررسی در خصوص اتفاقات مرتبط با اخلاق در انتشار پرداختند. این کارگاه پس از حدود سه ساعت ارائه، بحث، و اظهار نظر به پایان رسید و مقرر گردید جلسات تکمیلی در این خصوص در آینده نزدیک برگزار گردد و ماحصل این جلسات بصورت خلاصه ای از منشور اخلاق نشر در آثار علمی در اختیار اساتید و دانشجویان دانشکده قرار گیرد.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.