جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مهتاب روزبهانی کارشناس معاونت بین الملل و پشتیبانی دانشکده

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مهتاب روزبهانی کارشناس معاونت بین الملل و پشتیبانی دانشکده

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مهتاب روزبهانی کارشناس معاونت بین الملل و پشتیبانی دانشکده

این جلسه در روز شنبه مورخ 1398/10/07 ساعت 10 در سالن شورای دانشکده بهداشت با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه جناب آقای دکتر سهراب پور برگزار گردید.

استاد راهنمای ایشان دکتر علی محمد مصدق راد، استاد مشاور دکتر حسین درگاهی، اساتید داور دکتر محمد عرب و دکتر ابراهیم جعفری پویان بودند. در این جلسه دکتر مصدق راد گفت: ایشان جلسه دفاع از پایان نامه خود را با عنوان "آسیب شناسی سازمانی دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران" به خوبی به پایان رساند و توانست نمره عالی (20) بگیرد. وی با استفاده از یک پژوهش ترکیبی شامل مصاحبه های نیمه ساختار یافته عمیق و تحلیل اسناد، فرآیندهای هشت وظیفه مدیریت شامل تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، هماهنگی، سازماندهی، ارتباطات، رهبری، بودجه‌ریزی و کنترل را تشریح کرده و راهکارهای کاربردی برای ارتقای مدیریت دانشکده‌ها ارائه کرد. همچنین یک مدل برای مدیریت اثربخش و کارآمد دانشگاه ارائه کرد. این پژوهش نقش بسزایی در توسعه علم و عمل مربوط به حوزه مدیریت آموزشی دانشگاه دارد.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.