برگزاری مراسم تکریم و معارفه معاون اداری مالی دانشکده

برگزاری مراسم تکریم و معارفه معاون اداری مالی دانشکده

به گزارش روابط عمومی دانشکده ، روز شنبه 21 تیر 99 مراسم تکریم و معارفه معاون اداری و مالی دانشکده برگزار شد.

در این مراسم علیرضا تکلو از سمت معاونت اداری و مالی دانشکده تودیع و علی هشیار به عنوان سرپرست این معاونت معرفی شد.

در ابتدا دکتر علیرضا احمدیان، رئیس دانشکده، ضمن تشکر از حضور همکاران گفت: فلسفه این مراسم قدردانی از دوستانی است که در سنگرهای دانشگاه ها جا به جا می شوند.

دانشکده اهداف خیلی گسترده ای دارد که ما سعی کردیم تلاش هایی انجام بشه که دانشکده به آن اهداف نزدیک شود. دغدغه های زیادی مانند فضای دانشکده که به هیچ وجه اقتضای این دانشکده نیست و کمبود نیروی انسانی و اعضای هیات علمی گروه ها در دانشکده است. سوال من این است که در یک سازمان چگونه وفاداری سازمانی به وجود می آید؟ آقای تکلو این خصوصیت را داراست. ایشان از افرادی هستند که همیشه وفاداری سازمانی خود را ثابت کرده اند. به اعتقاد من ماندگاری وفاداری سازمانی منوط به رضایت مندی افراد است. باید اسباب رضایت مندی یک فرد در سازمان مهیا شود. اگر کسی منافع فردی را به منافع سازمانی ترجیح دهد برای سازمان خطرناک است. اما زمانی که منافع فردی و سازمانی همراستا باشند موجب وفاداری و رضایت مندی است. من فکر می کنم که یکی از دستاوردهای دانشکده بهره وری فرد بر اساس عملکرد و فعالیت وی است. آقای هوشیار مطمئنا می بایست هم به اهداف فرادانشکده ای و هم به وظایف سازمانی توجه کنند و در واقع کل و جزء را با هم نگاه کند. از زحمات آقای تکلو تشکر می کنم. ایشان همیشه منظم و دقیق بودند و این نشانه توجه فرد به شغل خود است. برای ایشان آرزوی موفقیت دارم. آقای هشیار تجربیات بسیار خوبی در مدیریت بیمارستانی دارند که می تواند بسیار برای دانشکده مفید باشند. ایشان نگاهی توسعه ای و راهبردی دارند که مطمئنا با مسئولیت پذیری می توانند این راه را طی کنند. در ادامه دکتر جعفر آی، معاون آموزشی، دانشکده گفت: از زحمات بسیار و مسئولیت پذیری آقای تکلو تشکر می کنم. کلمه پشتیبانی مفهوم عمیقی است. مفهومی شبیه به مفهوم پدر در خانواده است. تمام معاونت های یک دانشکده دل گرم به معاونت پشتیبانی هستند. آقای هشیار مطمئنا می توانند با تجربیاتی که دارند حوزه پشتیانی را اداره کنند. پس از آن علیرضا تکلو گفت: ما در خدمت دانشگاه هستیم و فرق نمی کند که کجا هستیم، مهم خدمتی است که به دانشگاه می کنیم. از هیات رئیسه دانشکده دعوت می کنم که همکاری متقابل دانشکده و مجتمع بیمارستانی یاس برقرار شود. من در این زمان کوتاه درسهای زیادی از همکاران یاد گرفتم. آقای هشیار از مدیران باتجربه دانشگاه هستند که امیدوارم این دانشکده را بهتر از قبل پیش ببرند. در ادامه علی هوشیار گفت: بسیار خوشحالم که در خدمت شما هستم. جو بسیار صمیمی و دوستانه ای را در دانشکده احساس می کنم. من وظیفه دارم که در رسیدن دانشکده به اهداف تعریف شده آن تلاش بکنم. با جابه جایی افراد در دانشگاه تجربیات منتقل می شود. امیدوارم بتوانم فضایی در دانشکده هم برای همکاران هیات علمی، هم کارکنان و در نهایت در راستای تولید علم و دانش برای مردم عزیز مهیا بکنم.

در انتها، دکتر رامین رحیم نیا گفت: آقای هشیار باید بدانند که دانشکده کوچک است ولی اهداف بزرگی دارد. اینجا جایی است که شما می توانید با تجربیات خود در پیشبرد اهداف حوزه آموزشی دانشگاه گام بردارید. شما با برنامه های توسعه ای می توانید رویکرد این دانشکده را دوچندان تغییر دهید. انتظار دانشکده این است که شما با سرعت و جدیت برنامه های توسعه ای را دنبال کنید. این مراسم با ثبت عکس های ماندگار پایان یافت.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.