جلسه هم اندیشی رئیس دانشکده  با مدیران گروه های آموزشی 

جلسه هم اندیشی رئیس دانشکده  با مدیران گروه های آموزشی 

به گزارش روابط عمومی دانشکده فناوری های نوین پزشکی، دوشنبه 5 آبانماه 99، دکتر علیرضا احمدیان، رئیس دانشکده به همراه دکتر جعفر آی، معاون آموزشی و دکتر علی فرزین، مدیر آموزش این دانشکده با مدیران گروه های آموزشی دانشکده دیدار کردند.

در ابتدای جلسه دکتر علیرضا احمدیان، رئیس دانشکده، گفت: در همین ابتدا بهتر است با هم هماهنگ شویم تا به صورت فصلی این جلسات را برگزار کنیم تا بتوانیم هم درباره مسائل دانشکده گفتگو کنیم و هم مواردی که در هیئت رئیسه دانشگاه مطرح می شود را به گروه های آموزشی منتقل کنیم. با توجه به شیوع ویروس کرونا رویکردهای آموزش تغییر یافته است و آموزش مجازی که هنوز بالغ نشده بود را بدون آمادگی کامل بعنوان جایگزین پذیرفتیم. ما در آموزش چندین رکن داریم که همه اینها در آموزش مجازی محقق نمی شوند از جمله انها تعامل و الگوی رفتاری استاد است. ما چقدر می توانیم انرژی خود را در آموزش مجازی منتقل کنیم؟. ادامه این مسیر آیا احتیاج به تغییر و بازنگری ندارد؟ به عنوان اصلی ترین رکن آموزش یعنی همان تعامل دانشجو و استاد، چقدر می توانیم موثر عمل کنیم؟ این موضوعی است که نیاز است راجع به آن نظر شما را بدانیم. قاعدتاً بهترین روش تلفیق آموزش مجازی و حضوری است. نکته ای که حتی در جلسه با هیات رئیسه دانشگاه مطرح شد این بود که اگر درسی می تواند حتی 50% به صورت مجازی ارائه شود پس باید در کوریکولوم آن لحاظ شود. در شرایط حاضر استفاده درست از دستیارآموزشی TA خیلی می تواند موثر واقع شود. بازخوردهایی که در این زمینه داشتیم راضی کننده بوده است. در این خصوص نیز پذیرای نظرات شما هستم. می خواهم که نگاه شما مدیران گروهها، نگاه راهبردی باشد و خود را درگیر مسایل جزیی نکنید. مدیران گروه ارکان اصلی اجرای سیاست های دانشکده هستند. ارتباط شما با هیات رئیسه دانشکده ضعیف است و باید تقویت شود که البته اشکال اول خود ما هستیم. مطمئنا این جلسات باید بیشتر شود. اگر شما هم با هیات رئیسه دیدار می کنید صرفا بخاطر مسائل حاشیه ای نباشد بلکه مسائلی اصلی و راهبردی را پیشنهاد دهید. مدیر گروه صرفا گرداننده امور جاری گروه نیست بلکه وظیفه اصلی او راهبری و کمک در اجرای برنامه های دانشکده است. باید بسیاری از فرآیندها در دانشکده اصلاح شود. برای اصلاح آنها نیز برنامه ریزی و جسارت اجرا لازم است. هر گروه میتواند یک فرآیند را پیشنهاد دهد تا اصلاح کنیم. روالهای آموزشی در همه گروه ها باید یکپارچه باشند و سلیقه ای عمل نشود و در مسیر رو به جلوی دانشکده آنها را اصلاح کنیم. اصلاح روالها از اجرای آنها مهم تر است. در بحث پژوهش نیز بحث ارتباط های میان رشته ای شکل گرفته اند که باید آن را تقویت کنیم. با توجه به محدودیت بودجه پژوهشی دانشکده باید طرح های تحقیقاتی کاربردی و نیاز محور میان رشته ای تعریف کنیم. پیرو دو جلسه اخیر که با بیمارستان های امام خمینی و امیراعلم در خصوص تاسیس دفتر همکاری دانشکده و بیمارستان داشتیم صحبتهای خوبی مطرح شده و علاقه بسیار زیادی همکاران بالینی نشان داده اند. باید بگویم که مدیران و اعضای هیات علمی دانشکده بازوهای اجرایی این همکاری ها خواهند بود. 

در ادامه دکتر جعفر آی، معاون آموزشی دانشکده گفت: در خصوص آموزش های مجازی از ماه اردیبهشت دانشکده سعی کرد خود را با آن وفق دهد و نسبتاً عملکرد خوبی داشتیم. در حال حاضر دستور العملی با نام آموزش ترکیبی ابلاغ شده است که به مدیران گروه ارجاع شده است. با توجه به برنامه دورکاری در زمان شیوع کرونا در خصوص حضور کارکنان و به خصوص اعضای هیات علمی مشکلاتی وجود دارد چرا که همچنان مشخص نیست که اعضای هیات علمی زمانی که دورکار هستند با توجه به اینکه باید ساعت حضور آنها در سیستم پر شود برای روزهای دورکاری چه باید بکنند. پس از پیگیری از ستاد دانشگاه سعی کردیم با تلفیق دستورالعمل ستاد دانشگاه و مصوبات ستاد کرونا تصمیم گیری کرده و نهایتاً آخر سال برای تعیین ذخایر مرخصی ایشان مساعدت کنیم. مدیران گروه های آموزشی بازوان معاونت آموزشی هستند و باید با این معاونت همفکری کرده و در یک مسیر گام بردارند تا در مسائل مختلف از جمله موضوع حق التدریس ها به تعادل برسیم. چرا که با توجه به وجود اساتید برجسته در گروه ها نیازی به استفاده از حق التدریس نیست.

سپس دکتر غلامرضا حسن زاده، مدیر گروه آموزشی علوم اعصاب و مطالعات اعتیاد، گفت: امیدوارم این جلسات تکرار شود چرا که باعث همگرایی هر چه بیشتر در دانشکده می شود. من در ابتدا دو کتاب را در خصوص دانشگاه های خارج از کشور در این جلسه معرفی می کنم. کتاب های "ایده دانشگاه" و " نگرش انتقادی به دانشگاه هاروارد" که هر دو ترجمه شده هستند. در کتاب ایده دانشگاه نکته جالبی در خصوص گروه های آموزشی دارد که میگوید:"دانشگاه ها نهادهایی هستند که به سمت ناکارآمد شدن می روند، دلیلش هم این است که گروه های آموزشی آنها به سمت ناکارآمد شدن می روند که البته دلیل آن نیز این است که افراد متوسط را میپذیرند چرا که گروه ها اگر از افراد برجسته برخوردار شود همیشه جبهه ای برای ورود افراد دیگر به گروه وجود دارد. بنابراین همه گروه ها اعضایی متوسط دارند که یک مدل فکری دارند." وجود فرآیندهای یکسان در دانشکده و نیاز به اصلاح آنها مستلزم توانمندسازی کارشناسان و همچنین اعضای هیات علمی است. دانشکده فناوری های نوین پزشکی این امکان را دارد که بتواند در برقراری روابط بین الملل، دوره های فلوشیپ و پسا دکتری یک دانشکده سرآمد باشد. در خصوص آموزش مجازی نکته جالب است این است که عدالت آموزش را ایجاد کرده و برای همگان قابل دسترس است. در زمان مکان نمی گنجد و این مزیت دیگر آن است. تعامل دانشجو و استاد، ارزشیابی دانشجویان از ضعف های آموزش مجازی است. اینکه اعضای هیات علمی دورکار می شوند برای ایشان مرخصی لحاظ نشود. در خصوص حق التدریس ها گاهی اوقات تنوع دروس به گونه ای است که نمی توان از حق التدریس استفاده نکرد.

در ادامه دکتر حسین قنبری، مدیر گروه نانوفناوری پزشکی، گفت: نقش دپارتمان ها در دانشکده ها و دانشگاه حیاتی است. در وزارتخانه نیز این سیاست را در پیش گرفته اند که گروه های قویتری بسازند. به نظر من درگیر شدن در مسایل روزمره گروه، راهبری کلان گروه را دچار مخاطره می کند. مدیر گروه باید درگیر تولید محصولات جدید و همکاری با بالین و ... شود. کتابی از توانمندی های گروه ها در سطح دانشگاه ها وجود دارد که تمام توانمندی های یک گروه آموزشی را در هر دانشگاه با فرمول های علمی و با مزیت رقابتی سنجیده است. برای مثال در جدول مقایسه ای این کتاب گروه نانوفناوری پزشکی نفر اول و دارای توان صد برابر گروه مشابه در دانشگاه بعدی است. برای همراه کردن گروه ها با سیاست های دانشکده باید مدیران گروه نیز در تدوین آن سیاست ها شرکت کنند. نقش گروه ها باید پررنگ شود و مدیر گروه باید در راهبردها کنار رئیس و معاونین دانشکده قرار گیرد. در خصوص آموزش مجازی کارگاه های عملی ضعیف شده اند. در حال حاضر آزمایشگاه با کمبود فضای فیزیکی مواجه شده است که باید چاره ایی اندیشید. در خصوص حق التدریس ها کاملا موافقم که باید بیشتر از اساتید داخل دانشکده استفاده کرد. در خصوص حضور هیات علمی نیز با توجه به شرایط کنونی بر اساس عملکردشان فرمول سازی و معادل سازی شود. در خصوص ماموریت مدیران گروه باید گفت که آورده ها و افتخارات این ارتباط های برون سازمانی قابل توجه است. لیکن این جلسات اگر به صورت منظم برگزار بشود می توان برنامه ریزی کرد و این خلاء عدم حضور را پر کرد.

پس از آن، دکتر الهه متوسلی، مدیر گروه پزشکی مولکولی گفت: در خصوص آموزش، ما از سیستم تلفیق حضوری و مجازی چه برای دانشجویان ایرانی چه دانشجوی بین الملل استفاده می کنیم. موضوع دیگر این است که ماهیت گروه پزشکی مولکولی با ارتباط با بالین شکل می گیرد. زمینه سازی ارتباط با بیمارستان مستلزم کمک دانشکده است. از دانشکده مجوز برنامه ریزی جهت پذیرش دانشجوی بین المل کارشناسی ارشد پزشکی مولکولی را خواستارم. در گروه می توان برای این رشته کوریکولوم تنظیم کنیم. گروه پزشکی مولکولی نیاز به اعضای هیات علمی جدید دارد. مورد دیگر این است که ما منتظر نتیجه جلسه با بیمارستان امام خمینی هستیم تا بتوانیم برنامه های خود را شروع کنیم. پیشنهاد می کنم دانشجویان یک گروه به آموزش آفلاین گروه های دیگر دسترسی داشته باشد.

دکتر نگاهداری، مدیر گروه زیست فناوری پزشکی افزود: گروه های آموزشی در دانشگاه های کشور تجمیعی از اعضای هیات علمی هستند و تلفیق نیستند. بردار پیشرفت هیات علمی با بردار پیشرفت گروه همسو نیستند.یک هیات علمی دارای پیشرفت فردی است و جایگاه هیات علمی دیگر در همان گروه تاثیری در آن ندارد. هیچ وقت به حاصل جمع فعالیت گروه وزنی داده نمی شود. رقابت های درون گروهی بعضا مانع از هم افزایی برون گروهی میشود. در خصوص حضور علمی شاید بهتر باشد شاخص های عملکردی را بیشتر معیار قرار دهیم. ارتباطلات برون سازمانی اعضای هیات علمی زمینه ساز و ایجاد فرصت ارتباط دانشکده با صنعت، ... است. فردگرایی یک مدیر گروه آفت است. روحیه جمع گرایی لازمه شخصیت یک مدیر گروه است. ما در گروه برای تعیین محوریت پایان نامه های دوره ایی هم جلسات مشترک با اساتید گروه و هم با دانشجویان گروه گذاشته ایم و برای هر دانشجو و هر استاد یک حیطه را مشخص کرده و یک مگا پروژه را پیش می بریم. همکاری گروه ما با گروه پزشکی مولکولی موید این مطلب است که ما ارتباط بین گروهی را نیز پیش می بریم. ما در یکسال اخیر سه پروژه ارتباط با صنعت را در دست داریم. فن بازار امسال به عهده گروه ما گذاشته شده است.

دکتر محمود اعظمی، مدیر گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی، گفت: ما می توانیم از سیستم شعاع برای پایش امور هیات علمی استفاده کنیم. پیشنهاد می شود در سایت دانشکده فایل های آموزشی آف لاین بارگذاری شوند. در خصوص آزمایشگاه باید بگویم که کارشناس آزمایشگاه به تعداد کافی نداریم و مدیریتی برای مواد آزمایشگاهی وجود ندارد.

در پایان دکتر فرزین ،مدیر محترم آموزشی دانشکده، گزارشی از برگزاری کلاسهای مجازی گروههای آموزشی در ترم جاری بر اساس گوگل فرم های پر شده توسط اساتید ارایه کردند.  

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.