مراسم گرامیداشت دانشجویان فعال در پیشگیری از کووید-19

مراسم گرامیداشت دانشجویان فعال در پیشگیری از کووید-19

مراسم گرامیداشت دانشجویان فعال عضو انجمن علمی پزشکی مولکولی و کمیته دانشجویی فعالیت‌های بین‌الملل دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی تهران ودانشگاه علوم پزشکی ارتش به دعوت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارتش در تاریخ 16 آذر برگزار گردید.

این مراسم با حضور معاون دانشجویی فرهنگی پردیس بین الملل دانشگاه خانم دکتر الهه متوسلی، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی خانم دکتر زهرا عزیزی ، معاون بین‌الملل دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی آقای دکتر نصرالله طباطبایی  و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارتش آقای دکتر یوسفی، جانشین ایشان آقای دکتر ناصح  و سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارتش آقای مهندس باقر به همراه تعدادی از دانشجویان فعال در پیشگیری از کووید-19 برگزار گردید.

طرفین ضمن تبریک روز دانشجو، در خصوص ایجاد زمینه های مناسب جهت همکاری‌های مشترک از جمله فعالیت های علمی، تحقیقاتی، فرهنگی و ... بحث و تبادل نظر کردند.

در پایان این مراسم از دانشجویان فعال؛ خانم رکسانا صاحب نسق، آقای فرشید زندسلیمی، خانم منصوره عبدالحسینی و آقای محسن عسکری تقدیر بعمل آمد و نمایندگان دانشجویی هر دانشگاه تندیس فداکاری دریافت نمودند. 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.