قدردانی از کارمندان نمونه در دانشکده 

 قدردانی از کارمندان نمونه در دانشکده 

 به گزارش روابط عمومی دانشکده  روز دوشنبه مورخ 1 دی 99، مراسم تکریم کارمندان نمونه با حضور اعضای هیات رئیسه کارکنان این دانشکده برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، علی هشیار، معاون اداری مالی دانشکده، گفت: در اجرای تصویب نامه صیانت از حقوق شهروندی دانشکده میبایست کارمندان ارزیابی و کارمندان نمونه تکریم شوند. نه تنها کارشناسان بلکه کارکنان خدمات دانشکده نیز در این ارزیابی لحاظ میشوند. در ماه های اخیر با ارزیابی نحوه عملکرد کاری، نحوه برخورد با ارباب رجوع و همکاران، حضور در محل کار، نحوه برخورد با مافوق، کمک به همکاران، پیشنهاد اصلاح فرآیندها، تسلط به فن آوری اطلاعات و برگه های نظرسنجی ارباب رجوع نسبت به انتخاب کارمند نمونه اقدام شده است.

دکتر جعفر آی، معاون آموزشی دانشکده گفت: در یک مجموعه تا زماني که کارشناس مشغول کار و خدمت نباشد کاری از پیش نمیروند. کارهای اصلی یک سازمان را کارکنان آن انجام میدهد. همه کارشناسان این دانشکده قابل تقدیر هستند. به خصوص کارشناسان آموزش که من از نزدیک با آنها کار می کنم و فعالیت و تلاش روزانه آنها را می بینم. ضروری است تا کارمندان را ارج نهاده و آنها را تکریم کنیم.

در ادامه دکتر نصرالله طباطبایی، معاون بین الملل دانشکده، گفت: بسیار خوشحالم که این مراسم برگزار شده است. رئیس و مرئوس میبایست روابط صمیمانه ای در کار داشته باشند و برای پیشبرد اهداف کاری در کنار یکدیگر قرار گیرند. امیدوارم در آینده نیز شاهد برگزاری این مراسم باشیم.

در پایان سارا همتی، هانیه شماعی، کارشناسان آموزش و عیسی مومن زاده، کارمند خدمات دانشکده به عنوان کارمندان نمونه معرفی شدند و به ایشان لوح تقدیر به همراه هدیه تقدیم شد. 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.