ساجده بحرانی دومین برگزیده در ششمین جشنواره دانشجویی ابن سینا

ساجده بحرانی دومین برگزیده در ششمین جشنواره دانشجویی ابن سینا

جشنواره دانشجویی ابن سینا هر ساله با عنایت به نقش ویژه دانشجویان عزیز در دانشگاه به منظور تشویق فعالیت های برجسته در حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی به همت معاونت دانشویی فرهنگی برگزار می گردد.

در سال جاری، ششمین جشنواره دانشجویی ابن سینا، با نظارت و ارزیابی کمیته های تخصصی داوری متشکل از 60 نفر از اساتید دانشگاه و متخصصان صاحب نظر برگزار شد و پس از ارزیابی و بررسی رزومه­ 337 نفر دانشجوی ممتاز، 27 نفر به عنوان برگزیدگان بخش­های مختلف انتخاب شدند.

بر اساس رای هیات داوران خانم ساجده بحرانی دانشجوی مقطع دکتری نانوفناوری پزشکی به عنوان دومین برگزیده در ششمین جشنواره دانشجویی ابن سینا در محور ورزشی انتخاب شد.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.