بازدید بازرسان اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه از دانشکده

بازدید بازرسان اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه از دانشکده

به گزارش روابط عمومی دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سه شنبه 14 بهمن 99، بازرسان اداره اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه از دانشکده فناوری های نوین پزشکی با محوریت صیانت از حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع از این دانشکده و آزمایشگاه آن بازدید کردند.

در این بازدید، دکتر حسین قنبری، رئیس دانشکده و علی هشیار، معاون اداری مالی دانشکده به همراه رئیس امور اداری و سایر همکاران حوزه اداری دانشکده میزبان بودند. دکتر قنبری در این بازدید گفت: مطمئنا سیاست دانشکده این بوده و هست که در روابط کاری با یکدیگر و مراجعین، صیانت از حقوق افراد را رعایت کرده و با احترام به یکدیگر خدمت رسانی کنیم. این از آموزه های دینی ماست که زمانی کسی برای دریافت خدمت به شما مراجعه می کند آن را یک نعمت بدانید و در برآورده کردن نیاز او تلاش کنید. در این بازدید شاخص های طرح صیانت از حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع از قبیل دسترسی آسان مراجعین و رعایت کرامت انسانی، اعمال بیطرفانه قوانین، بسترسازی جهت جذب پیشنهادات و انتقادات مراجعین و شکایات در دانشکده... بررسی شد.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.