استفاده از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات

استفاده از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات

دانشجویان گرامی ؛

با سلام 

      ‌پیرو نامه معاون محترم آموزشی وزارت متبوع مبنی بر موافقت با استفاده از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات‌ به دلیل شیوع بیماری کووید 19 و استمرار شرایط حاکم بر کشور برای دانشجویانی که به هر دلیل امکان ثبت نام و ادامه تحصیل در نیمسال دوم 1400/1399 را ندارند جهت اطلاع و اقدام لازم ایفاد می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب در اسرع وقت به کلیه دانشجویان اطلاع رسانی گردد. ضمنا آخرین مهلت ارائه درخواست جهت بهره مندی از مرخصی بدون احتساب در سنوات برای نیمسال دوم 1400/1399 (که راساً توسط دانشکده ها اقدام خواهد گردید) حداکثر تا پایان اسفند 1399 می باشد و به درخواست های پس از تاریخ اخیرالذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد. بدیهی است استفاده از مرخصی تحصیلی برای آن دسته از دانشجویانی که معافیت تحصیلی آنان به اتمام رسیده منوط به تایید سازمان نظام وظیفه خواهد داشت.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.