بازدید رئیس شورای عالی ارزشیابی آموزش عالی و تحقیقات فرانسه از آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه

بازدید رئیس شورای عالی ارزشیابی آموزش عالی و تحقیقات فرانسه از آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه

روز یکشنبه 10 آبان ماه، رئیس شورای عالی ارزشیابی آموزش عالی و تحقیقات فرانسه دکتر Houssin و آقای Jean Michel pery مدیر یکی از بیمارستان‌های فرانسه و آقای  Andre Lhote از سفارت فرانسه از آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشکده فناوری های نوین پزشکی، در این بازدید دکتر احمدیان، رئیس دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی، دکتر لطفی بخشایش، معاون بین‌الملل دانشکده ، دکتر فریدی، معاون پژوهشی دانشکده و دکتر حسن‌پور ، مدیر محترم اجرایی آزمایشگاه میزبان هیأت فرانسوی بودند.


در جریان این دیدار که با معرفی آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه و امکانات موجود و خدمات عمومی و تخصصی قابل ارائه در آن آغاز گردید، اعتباربخشی و تضمین کیفیت فعالیت‌های تحقیقاتی و آزمایشگاهی از سوی این دانشکده مورد تأکید قرار گرفت.
رئیس شورای عالی ارزشیابی آموزش عالی و تحقیقات فرانسه نیز با ابراز علاقمندی برای همکاری در این زمینه از آمادگی برای معرفی مؤسسات شناخته شده آزمایشگاهی جهت اعتباربخشی بین‌المللی به دانشگاه علوم پزشکی تهران خبر داد.
دکتر Houssin با اشاره به امکانات مناسب آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه از حاضران جهت بازدید از آزمایشگاه جامع تحقیقات در فرانسه دعوت به عمل آورد.
وی همچنین توسعه تعاملات طرفین به منظور تبادل نمونه‌های تحقیقاتی را نیز از دیگر زمینه ها‌ برای همکاری‌های آتی دانست.
آقای دکتر احمدیان، بر ضرورت اضافه شدن مفاد لازم متناسب با نیازهای آزمایشگاه جامع به تفاهم نامه ایکه در دست بررسی می باشد را  تاکید نمودند.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.