برنامه جامع نظام مند کردن ارائه واحد های عملی برنامه های آموزشی در قالب کارگاه های تخصصی و فوق تخصصی

برنامه جامع نظام مند کردن ارائه واحد های عملی برنامه های آموزشی در قالب کارگاه های تخصصی و فوق تخصصی

دکتر حسین قنبری معاون آموزشی دانشکده  در خصوص برنامه جامع نظام مند کردن واحدهای عملی در قالب کارگاه های تخصصی و فوق تخصصی به بیان جزئیات پرداخت.

مقدمه:
ارتقاء کیفیت آموزش بویژه تاکید بر آموزش های عملی و برنامه های مهارت افزایی دانشجویان از اولویت های اصلی حوزه آموزش دانشکده فناوریهای نوین پزشکی بوده است. در این راستا، نظام مند کردن ارائه واحد های عملی آزمایشگاهی برنامه های آموزشی در قالب کارگاه های تخصصی و فوق تخصصی با قابلیت ارائه خدمات به دانشجویان دانشکده های دیگر دانشگاه، یکی از برنامه های موفق در دانشکده فناوری های نوین پزشکی بوده که با حمایت معاونت  آموزشی و معاونت پژوهشی دانشگاه محقق شده است. جزئیات این برنامه در گفتگو با دکتر حسین قنبری معاون آموزشی دانشکده فناوریهای نوین پزشکی مطرح شد.
هدف از شکل گیری کارگاه های آموزشی چه بود؟
دانشکده فناوری های نوین پزشکی با 5 گروه آموزشی، 7 رشته تحصیلی و 9 کوریکولوم آموزشی در حال حاضر 283 دانشجو در حال تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دارد. در کل 9 برنامه آموزشی دانشکده، 83.5 واحد عملی و از بین آنها 70 واحد عملی آزمایشگاهی پیش بینی شده است که ارائه بهینه آن می تواند به تربیت دانشجویان خلاق توانمند و فناور کمک کند.
معاونت آموزشی دانشکده با توجه به برنامه 4 ساله دانشکده در حوزه آموزش و راهبردهای ارائه شده در جهت ارتقا کیفیت آموزش و افزایش مهارت های عملی و فناورانه دانشجویان، برنامه ریزی لازم را جهت فراهم کردن فرصت های مناسب برای دانشجویان جهت کسب تجارب مهارتی و عملی فراهم نمود. بدین منظور به عنوان اولین اقدام  برنامه ریزی لازم جهت ارائه بهینه آنها در قالب کارگاه های مشخص آموزشی انجام گرفت.

نحوه طراحی و برنامه ریزی کارگاه‌ها چگونه بود؟
ابتدا به منظور برنامه ریزی بهتر در جهت ارائه مطلوب دروس عملی کمیته ای متشکل از معاونین آموزشی گروه های آموزشی تحت عنوان کمیته مهارت افزایی و آموزش های عملی در معاونت آموزشی دانشکده شکل گرفت.
با توجه به هدف اصلی اجرای کارگاه ها که پوشش دهی واحدهای عملی آزمایشگاهی بود، در ابتدا کوریکولوم آموزشی همه رشته های تحصیلی (شامل: مهندسی بافت (دکترا)، علوم سلولی کاربردی(دکترا)، پزشکی مولکولی(دکترا)، علوم اعصاب(دکترا)، مطالعات اعتیاد(دکترا)؛ نانوتکنولوژی پزشکی(ارشد و دکترا) و بیوتکنولوژی (ارشد و دکترا)) مورد بررسی قرار گرفت و لیست دروس عملی آزمایشگاهی همه رشته ها استخراج شد. با توجه به تشابه برخی از عناوین دروس یا قسمت عملی آنها با یکدیگر در رشته های مختلف دانشکده، عناوین مشابه با یکدیگر ادغام شدند. بدین ترتیب مجموعا تعداد 41 واحد درسی عملی غیر مشابه در کل دروس ارائه شده در دانشکده جهت برگزاری کارگاه مورد بررسی و برنامه ریزی قرار گرفت.
در مرحله بعداز همه گروه های آموزشی و اعضای هیات علمی(مسئولین دروس) دانشکده درخواست شد تا عناوین کارگاه هایی که دربرگیرنده این واحدهای درسی هستند را به همراه لیست مواد و وسایل مورد نیاز را اعلام نمایند. بعد برای هر عنوان درسی کارگاه های متناسب برای پوشش آموزشی آنها طراحی و ارائه شد. سپس با در نظر گرفتن شمار ورودی های هر سال، تعداد دانشجویان واجد شرایط این دانشکده برای شرکت در کارگاه ها در مجموع حدود 565 نفر-کارگاه بدست آمد.
نهایتا لیست عناوین کارگاه ها به همراه ظرفیت کارگاه و هزینه مورد نیاز به معاونت آموزشی دانشگاه اعلام گردید. بدین ترتیب در این مرحله تعداد 38 عنوان کارگاه جهت اجرا به تایید رسید. با توجه به محدودیت در ظرفیت کارگاه ها، برخی از کارگاه ها به ناچار بیش از یکبار باید اجرا می شدند. با احتساب این موضوع تعداد حدود 60 کارگاه آموزشی برای یک دوره (تقریبا معادل یک سال تحصیلی) برنامه ریزی شد.

چه روزهایی از ایام هفته را برای اجرای کارگاه ها برنامه ریزی نمودید؟
روزهای شنبه و سه شنبه برای اجرای کارگاه‌ ها در نظر گرفته شد و با استعلام از مجریان اصلی هر کدام از کارگاه ها، جدول زمانبندی اجرای آنها طرح ریزی شد. برنامه زمانبندی این کارگاه ‌ها در وب سایت دانشکده فناوریهای نوین پزشکی قرار داده شد. دانشجویان واجد شرایط شرکت در این کارگاه ها طبق برنامه تحصیلی کوریکولوم آموزشی نیز تعیین و اطلاع رسانی شدند. طبق توافق صورت گرفته با معاونت آموزشی دانشگاه ظرفیت مازاد کارگاه ها به دانشکده های دیگر اعلام و از مراجعه کنندگان با معرفی نامه ثبت نام بعمل آمد تا در زمان مقرر شرکت در کارگاه به آنان اطلاع رسانی گردد. به منظور ارتقاء سطح کیفیت و رضایتمندی شرکت کنندگان، فرم نظر سنجی طراحی شده و در پایان کارگاه ها در اختیار دانشجویان جهت اخذ نظراتشان قرار گرفت.

مزایای شکل گیری این کارگاه ها چیست؟
صرفه جویی در منابع انسانی، صرفه جویی در منابع مالی، شفاف شدن برنامه های آموزشی عملی و نظام مند کردن آنها در قالب کارگاه های تخصصی  و فوق تخصصی و نهایتاً مهارت افزایی و تقویت توانمندی های دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مزایای اصلی این برنامه است. ضمن اینکه ارائه سرویس به همه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه با این برنامه امکان پذیر خواهد بود.

زمان اجرای این طرح را توضیح بدهید ؟
کارگاه های آموزشی با توجه به برنامه ریزی انجام شده طبق لیست ارائه شده در سایت از تاریخ 4 مهر 94 شروع به کار کرد. تعداد کارگاه ها با تجمیع آنها و همچنین حذف کارگاه های غیر آزمایشگاهی 38 کارگاه می باشد. این کارگاه ها یک تا دو روزه هستند که با توجه به تعداد بالای دانشجویان مشمول شرکت درآن، این کارگاه ها در چند دوره تکرار میشوند.

اگر در پایان صحبتی است بفرمایید.
در اینجا لازم است از حمایت های خاص دانشگاه بویژه دکتر جلیلی معاون آموزشی دانشگاه و نیز همکاری صمیمانه معاونت پژوهشی دانشگاه و دانشکده، ریاست دانشکده، معاونت اداری-مالی دانشکده، مدیران گروه های آموزشی و همکاران عضو کمیته مهارت افزایی و آموزش های بویژه دبیر این کمیته دکتر اعظمی و کارشناسان آزمایشگاه در فراهم کردن فضا و امکانات لازم برای اجرای این برنامه تشکر و قدردانی کنم. بالطبع با توسعه امکانات و برنامه ریزی لازم امکان ارائه خدمات آموزشی عملی به کل دانشگاه به صورت متمرکز فراهم خواهد شد.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.