ارتباط با ما

شماره تلفن: 43052000

مسئولیت

مسئول

شماره داخلی

معاونت اداری مالی

علی هشیار

600

ریاست حسابداری

مریم نظر الهوئی

610

حسابدار

سیده سکینه محسنی فر

603

حسابدار

سارا فروغیان

609

کارپردازی

رسول نباتعلیزاده

605

انباردار و امین اموال

حامد هاشمی

620

نامه رسان

رسول نباتعلیزاده

607

ریاست امور اداری

ساره باخویش

601

کارشناس امور اداری

ساناز عزی ایرانی

602

کارگزین هیئت علمی

فهیمه رضایی

205

سرپرست خدمات

محمد کاملیان

604

ناظر واحد انفورماتیک

مهندس الهام اسدی

207

کارشناس انفورماتیک

مهندس حامد حسینی

951

 
© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.