گروه زیست فناوری پزشکی

برنامه تحصیلی ترمی

برنامه ترمی گروه بیوتکنولوژی پزشکی
دکتری کارشناسی ارشد
ترم 1 ترم 1
ترم 2 ترم 2
ترم 3 ترم 3
ترم 4 ترم 4

برنامه ترمیک کارشناسی ارشد

ترم 1: (تعداد واحد = 9)

نوع درس

تعداد واحد عملی

تعداد واحد نظری

نام درس

 

اجباری

1

1

بیوانفورماتیک

1

جبرانی

0.5

0.5

روش تحقیق

2

اجباری

1

2

ایمنوشیمی و روشهای آنالیز

3

اجباری

--

2

بیوشیمی پزشکی

4

اجباری

--

1

اصول استانداردسازی و ایمنی فرآورده های بیولوژی

5

 

ترم 2: (تعداد واحد = 11)

نوع درس

تعداد واحد عملی

تعداد واحد نظری

نام درس

 

اجباری

--

2

مهندسی ژنتیک نظری

1

اجباری

2

--

مهندسی ژنتیک عملی

2

اجباری

--

2

ژنتیک پزشکی

3

اجباری

--

2

زیست شناسی سلولی مولکولی

4

اختیاری

--

1

نانو زیست فناوری

5

جبرانی 1 1 کشت سلول های جانوری 6
 

ترم 3: (تعداد واحد = 4)

نوع درس

تعداد واحد عملی

تعداد واحد نظری

نام درس

 

اجباری

--

1

سمینار 1

1

اختیاری

--

1

اصول اقتصاد و مالکیت معنوی

2

اجباری

1

1

اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی

3

 

ترم 4: (پایان نامه)


برنامه ترمیک دکتری

ترم 1: (تعداد واحد = 11)

نوع درس

تعداد واحد عملی

تعداد واحد نظری

نام درس

 

اجباری

--

1

نانو بیوتکنولوژی

1

اجباری

--

2

اصول ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک نظری

2

جبرانی

0.5

0.5

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

3

اجباری

1

1

اصول و کاربردهای فرآیندهای مهندسی در بیوتکنولوژی

4

جبرانی

0.5

0.5

کشت سلولی

5

اختیاری

1

1

کاربرد سلول های بنیادی در زیست فناوری 

6

 

ترم 2: (تعداد واحد = 10)

نوع درس

تعداد واحد عملی

تعداد واحد نظری

نام درس

 

جبرانی

0.5

0.5

ایمنوشیمی و روشهای آنالیز

1

اجباری

--

1

کاربردهای واکسن ها و آنتی بادی ها در بیوتکنولوژی

2

اجباری

--

1

اخلاق زیستی

3

اجباری

1

1

Computational and Systems Biology

4

اجباری -- 2 مهندسی پروتئین 5
اجباری 3 -- مهندسی ژنتیک عملی 6
 

ترم 3: (تعداد واحد = 5)

نوع درس

تعداد واحد عملی

تعداد واحد نظری

نام درس

 

اختیاری

1

1

اقتصاد، نوآوری و مالکیت معنوی در زیست فناوری

1

اجباری

--

1

سمینار

2

اجباری

1

1

اصول استاندارد سازی و ایمنی  فرآورده های بیولوژی 3

ترم 4: (امتحان جامع و پایان نامه)

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.