گروه زیست فناوری پزشکی

گالری تصاویر

برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانشجویان (آبان 98)

عکس های بازدید دکتر قانعی از آزمایشگاه جامع تحقیقات و گروه بیوتکنولوژی پزشکی

جلسه گروه بیوتکنولوژی پزشکی 94/2/25

بازدید علمی گروه بیوتکنولوژی پزشکی از شرکت سیناژن 94/2/28

بازدید علمی گروه بیوتکنولوژی پزشکی از شرکت شفافارمد 94/3/3

بازدید علمی گروه بیوتکنولوژی پزشکی از پژوهشگاه رویان  94/3/9

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.