گروه مهندسی بافت

راهنمای تحصیل در رشته مهندسی بافت

*جدول الف- دروس کمبود یا جبرانی دوره دکتری تخصصی (PhD) رشته مهندسی بافت

کد درس نام درس تعداد واحد درسی تعداد ساعات درسی
جمع نظری عملی جمع نظری عملی
1 سیستم های اطلاع رسانی پزشکی 1 0.5 0.5 26 9 17
2 آناتومی و جنین شناسی عمومی 1.5 1 0.5 34 17 17
3 بافت شناسی 1.5 1 0.5 34 17 17
4 فیزیولوژی سلول 2 2 - 34 34 -
5 پاتولوژی عمومی 2 2 - 34 34 -
6 فارماکولوژی عمومی 2 2 - 34 34 -
7 مبانی ایمونولوژی 2 2 - 34 34 -
8 بیولوژی سلولی و مولکولی 2 2 - 34 34 -
9 آمار و روش تحقیق 2 2 - 34 34 -
10 ژنتیک 1 1 - 17 17 -
11 بیومکانیک 2 2 - 34 34 -
12 مبانی مواد 2 2 - 34 34 -
13 مبانی بیوشیمی 2 2 - 34 34 -
14 مبانی بیو فیزیک 2 2 - 34 34 -
جمع 25

*دانشجو موظف است با تشخیص گروه آموزشی و تائید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تعدادی از دروس کمبود یا جبرانی (جدول الف) را حداکثر تا سقف 16 واحد بگذراند.

  جدول ب –دروس اختصاصی اجباری (core) دوره دکتری تخصصی (PhD) رشته مهندسی بافت

کد درس نام درس تعداد واحد درسی تعداد ساعات درسی پیش نیاز
جمع نظری عملی جمع نظری عملی
15 اصول مهندسی بافت 2.5 2 0.5 51 34 17 2و3و4و5و6و7
16 حیوانات آزمایشگاهی 2 1 1 51 17 34 -
17 کشت سلول 3 2 1 68 34 34 3
18 روش های مطالعه بافتی 2 1 1 51 17 34 -
19 بیو انفورماتیک، روش تحقیق، روشهای کارآزمایی بالینی 3.5 1.5 2 94 26 68 8و9
20 مکانیسم های ترمیم ارگانها و فرآورده های بافت ساخته 2.5 2 0.5 51 34 17 15
21 زیست داربست ها 3 2 1 68 34 34 -
22 بیولوژی و ایمونولوژی پیوند 2 1.5 0.5 43 26 17 7
23 تکنیک های مولکولی و سیگنالینگ سلولی پیشرفته 3.5 2.5 1 77 43 34 8
24 پایان نامه 20            
  جمع 44

 ج-دروس اختصاصی اختیاری (noncore) دوره دکتری تخصصی (PhD) رشته مهندسی بافت

کد درس نام درس تعداد واحد درسی تعداد ساعات درسی پیش نیاز
جمع نظری عملی جمع نظری عملی
25 بانک های سلولی ، بافتی و اعضا 2 1.5 0.5 43 26 17 15و20
26 آنژیوژنز 2 1.5 0.5 43 26 17 4و5و6
27 روشهای برقراری ارتباط موثر با سرمایه گذاران و سیاست گذاران 2 1.5 0.5 43 26 17 -
28 اخلاق در آموزش و پژوهش های پزشکی 2 2 - 34 34 - -
29 ژنتیک مولکولی 2 1.5 0.5 43 26 17 8و10
30 نانوبیوتکنولوژی 2 2 - 34 34 - -
31 کشت سه بعدی بافت 2 1 1 51 17 34 17
  جمع 14

 *دانشجو می بایست6 واحد از دروس فوق (جدول ج) را متناسب با موضوع پایان نامه مورد نظر با موافقت استاد راهنما و تائید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه بگذراند.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.