گروه مهندسی بافت

کارگاه

گروه مهندسی بافت و علوم سلول کاربردی متناسب با نیاز دانشجویان و مححقان فعال در زمینه های مرتبط به سلولهای بنیادی، مهندسی بافت و سلول درمانی، کارگاههای علمی بصورت دوره ای و با همکاری نهادهایی نظیر ستاد سلولهای بنیادی برگزار می کند. این کارگاهها معمولا شامل بخشهای تئوری و عملی بوده و جهت تدریس در این کارگاهها از اساتید این رشته در داخل و خارج از کشور استفاده می شود. لیست کارگاههایی که تاکنون در این گروه اجرا شده اند در زیر آورده شده اند.

-کارگاه کشت سلول

- کارگاه روشهای ساخت داربست و مشخصه یابی آن

- کارگاه سنتز مواد جهت کاربرد درمهندسی بافت

- کارگاه کشت سه بعدی

- کارگاه بیوارکتور ها در مهندسی بافت

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.