قراردادها

انعقاد قرارداد

 طرح جامع توسعه مهارت و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران با وزارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مشارکت در چاپ مجله انگلیسی انجمن با عنوان Nanomedicine Research Journal بین انجمن نانو فناوری پزشکی ایران و دانشکده فناوری های نوین پزشکی

خرید دستگاه ردیابی چشم مدل ثابت از شرکت فارمد تجهیز

تفاهم نامه

همکاری بین ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و دانشگاه علوم پزشکی تهران

ارائه خدمات آزمایشگاهی تحقیقات، مشاوره، آموزش و ممیزی

تفاهم نامه برگزاری دوره آموزشی کوتاه مدت فی مابین دانشکده فناوری های نوین پزشکی و انجمن پریودنتولوژی

بهره برداری از فضاهای در اختیار آزمایشگاه جامع و استفاده از امکانات و تجهیزات آزمایشگاه در جهت پاسخگویی به نیازهای پژوهشی دانشگاه، گسترش همکاری در فعالیت های علمی، آموزشی- پژوهشی، این تفاهم نامه فی مابین دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشکده فناوری های نوین پزشکی

برگزاری دوره کارگاه آموزشی کشت دو بعدی و سه بعدی طبق دستورالعمل مصوب فی ما بین دانشگاه علوم پزشکی تهران و شرکت پارس زیست اکسیر

همکاری فی ما بین دانشکده فناوری های نوین پزشکی و دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

تفاهم نامه همکاری پژوهشی، آموزشی، و درمانی بین دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و بیمارستان نور افشار

تفاهم نامه پیمان مدیریت ارائه اخذ خدمات آزمایشگاهی تحقیقات فی ما بین ریاست مهم دانشگاه با رئیس دانشکده فناوری های نوین پزشکی

ارائه خدمات آزمایشگاهی بر اساس تعرفه دولتی مصوبه هیات دولت بین معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران و پاتوبیولوژی قلهک

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.