کارپردازی

کارپرداز: رسول نباتعلیزاده

شماره تماس: 43052000

داخلی:607

 

شرح وظایف کارپرداز:

1-کسب خط مشی و دستورالعمل های لازم از مافوق

2-مطالعه بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از مراجع ذیصلاح در رابطه با شغل مربوطه و اجرای دقیق مفاد آن

3-دریافت استعلام بها پس از تامین اعتبار و دریافت تنخواه گردان لازم از حسابداری به منظور خرید اجناس

4-تهیه برگ استعلام بها و تکمیل جدول مقایسه بر اساس استعلام بها طبق مفاد آئین نامه مورد عمل

5-حصول اطمینان از اینکه اجناس خریداری شده طبق مشخصات مندرج در برگ درخواست بوده و به مناسب ترین قیمت تهیه گردیده است

6-در صورت لزوم تهیه نمونه کالا و ارایه آن به مافوق از نظر تطبیق با مشخصات

7-ترتیب حمل اجناس خریداری شده به انبار و تحویل به انبار واحد مربوطه در مقابل اخذ رسید و قبض انبار و ارایه یک نسخه از برگ درخواست جنس به انضمام فاکتور خرید و یک نسخه از برگ سفارش خرید به مافوق

8-کوشش در انتخاب مرغوب ترین نوع کالا و مواد خریداری شده و در سقف اعتبار تعیین شده و با قیمت مناسب

9-تشریک مساعی با دیگر کارپردازان

10-تنظیم فهرست مواد و کالاهای خریداری شده با قیمت های پرداختی و انطباق اسناد با فاکتور خرید

11-در صورت لزوم اخذ تاییدیه از متصدیان فنی مربوطه(آزمایشگاهی، تاسیساتی، تجهیزات پزشکی و ...) مبنی بر انطباق کیفیت اجناس خریداری شده با برگ درخواست

12-تهیه گزارش از فعالیت ها، پیشرفت ها و مشکلات جهت مافوق

13-ارتقاء دانش شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی مربوطه

14-ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین و تکریم آنان

15-انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع می شود.

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.