نامه رسانی

شرح وظایف نامه رسان

 1. تحویل نامه به کلیه واحدهای موجود در ساختمان دانشکده و دریافت رسید و امضاء از گیرنده نامه.
 2. ارسال دستی نامه، دريافت مكاتبات، نشريات، نامه‌هاي اداري، مدارك و احكام، دعوتنامه‌ها، و ساير مستندات و ثبت در دفتر رسيد.
 3. ثبت كليه نامه هاي ارسالي صادره در دفاتر مربوطه
 4. توزيع و تحويل مكاتبات و مستندات به گيرندگان آنها و دريافت رسید حسب نیاز
 5. عودت مستندات و نامه هايي كه بنا بر دلايلي به گيرندگان مربوطه تحويل نشده است
 6. توزيع نشريات و مجلات بين مديران و واحدهاي مربوطه
 7. توزيع دعوتنامه ها و كارت هاي تبليغاتي بين واحد هاي مجموعه
 8. بردن برخي از نامه ها و قراردادها به ساير دانشکده ها جهت گرفتن امضاء
 9. انجام ساير امور محوله در حوزه وظايف سازماني از سوي مقام مافوق
 10. دریافت نامه ها، نشریات،‌ پرونده ها، احکام ، دعوت نامه ها ،‌ روزنامه ها، کتب، جزوات، امانات و توزیع آنها بین افراد واحدها ی مختلف و اخذ رسید در صورت لزوم
 11. مراقبت در نگاهداری اسرار محرمانه در حدود وظایف شغلی

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.