گروه علوم اعصاب ، مطالعات اعتیاد و تصویربرداری عصبی

رشته مطالعات اعتیاد

نام و تعریف رشته

دکتری تخصصی (Ph.D) رشته مطالعات اعتیاد Addiction studies (Ph.D)

دوره دکتری تخصصی (Ph.D) رشته مطالعات اعتیاد بسیاری از جنبه های دانش حرفه ای در زمینه اعتیاد نظیر پزشکی، روانپزشکی، روانشناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی، اقتصاد و ... را در برمی گیرد و با ترکیبی از آموزش ها و پژوهش های پایه و بالینی و استفاده از فناوری های جدید به تولید علم و کاربرد یافته های پژوهشی در زمینه سبب شناسی ، مبانی بیولوژیک ، روانشناختی، جامعه شناختی‌، پیشگیری و درمان در کشور کمک خواهد نمود .

 

رسالت رشته

رسالت خطیر این رشته ایجاد پلی بین دانش های موجود از یکسو و گستره کاهش تقاضا و تحت کنترل درآوردن سوء مصرف مواد از سوی دیگر می باشد . نکته اساسی در این میان این است که چگونه می توان مدل های نظری موجود را در عرصه کاهش تقاضا ، پیشگیری، درمان و کنترل معضل مواد اعتیاد آور به نحو موثری به کار برد . گستره پژوهشی اعتیاد به عنوان مجموعه ای از دانش های نظری و کاربردی می تواند نقش مهمی در این زمینه داشته باشد و مدلهای مختلف بیولوژیک ، روانشناختی و اجتماعی را به هم نزدیک نماید و امکان پژوهش های میان رشته ای را فراهم آورد و با استفاده از یافته های پژوهشی و منابع انسانی متخصص فعال در این رشته مدلهای آموزشی تخصصی را بر اساس نیاز کشور خلق نمود. در این بخش طراحی ، تاسیس و اجرای دوره های تربیت دستیاران ، پزشکان عمومی و دانشجویان پزشکی به منظور توانمندسازی در زمینه پیشگیری و درمان این معضل ، همچنین طراحی برنامه های آموزشی برای گروه در معرض خطر و مشاوره در مورد پژوهش هایی نظیر ساخت فیلم های آموزشی نیز مدنظر می باشد.

 

شرایط و نحوه پذیرش در رشته

 -  قبولی در آزمون ورودی مطابق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد .

-  دارندگان مدرک دکتری تخصصی روان پزشکی ،‌دکتری تخصصی اعصاب داخلی، دکتری عمومی پزشکی، دکتری عمومی داروسازی و دکترای عمومی دندانپزشکی می توانند در آزمون شرکت نمایند .

 

مواد امتحانی و ضرایب هر کدام

ردیف

نام درس

ضریب

1

اختلالات روانپزشکی

2

2

روانشناسی پایه و بالینی

2

3

نوروفارماکولوژی

2

4

اپیدمیولوژی و آمار

1

5

نوروفیزیولوژی

2

6

جامعه شناسی

1

جمع

10

 

 

-  جهت کسب اطلاعات از آخرین تغییرات در مدارک تحصیلی مورد پذیرش و مواد امتحانی و ضرائب آزمون ورودی هر سال تحصیلی، به دفترچه آزمون دکتری تخصصی‌(Ph.D) رشته های علوم پزشکی مربوط به آن سال تحصیلی مراجعه شود . 

 

نقش دانش آموختگان در نظام بهداشتی (role definition )

دانش آموختگان دوره دکتری تخصصی (Ph.D) رشته مطالعات دارای نقش های آموزشی ، پژوهشی و مشاوره ای خواهد بود .

 

وظایف حرفه ای دانش آموختگان ( Task analysis )

الف: آموزشی

-        آموزش علوم مرتبط با اعتیاد به فراگیرندگان در سطوح مختلف

-        طراحی مجموعه های آموزشی برای مخاطبین مختلف

ب: پژوهشی

-        طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی

-        کاربردی ساختن خلاقانه یافته های پژوهشی بر اساس نیازهای جامعه و استفاده از فناوری های نوین و بومی سازی فناوری

ج: مشاوره ای

-        مشاوره در زمینه اعتیاد به مواد با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی

-        مشاوره در زمینه اعتیاد به مواد با دیگر مراکز مرتبط

قابل ذکر است که این رشته واجد تربیت متخصصین بالینی در زمینه اعتیاد نبوده و مدارج و مدارک ناشی از این رشته به عنوان صلاحیت اشتغال به درمان معتادان محسوب نمی گردد .

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.