گروه علوم اعصاب ، مطالعات اعتیاد و تصویربرداری عصبی

رشته علوم اعصاب

نام و تعریف رشته

دکتری تخصصی علوم اعصاب  Ph.D.in neuroscience

دکتری تخصصی (Ph.D) رشته علوم اعصاب علمی است که در آن دانشجویان به مطالعه سیستم عصبی که شامل بخش هایی چون ساختار و روند تکامل ، نقش و وظایف مربوطه اجزاء سیستم، عوامل ژنتیکی‌، بیوشیمیایی ،فیزیولوژی و فارماکولوژی، سیستم عصبی می باشد‌، می پردازند . دانش آموختگان این رشته قادر خواهند بود که با درک عمیق و کاربردی رابطه بین مغز و رفتار ، ساختمان و کارکرد مغز را بخوبی بشناسند .

 

رسالت رشته (Mission)

رسالت رشته عبارت است از تربیت دانش آموختگانی که بتوانند پس از آشنایی با روش ها و فنون تدریس و تحقیق در رشته علوم اعصاب ، با درک ویژگی های ساختمان عصبی انسان از نظر ماکروسکوپی ،میکروسکوپی و تکاملی ، با بهره گیری از روش های میکروآناتومی و شیوه های نوین دیگر ، ضمن کشف استعداد ها و ایجاد  انگیزه های لازم در فراگیران  به آموزش و تحقیق بپردازند و از این رهگذر ، زمینه را برای فراگیری بهتر علوم پزشکی فراهم ساخته و در تامین و ارتقای سلامت جامعه سهیم باشند . دارندگان مدرک دمتری تخصصی (Ph.D) در رشته علوم اعصاب گروهی از افراد مجرب در ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در مراکز آموزشی تحقیقاتی بوده و ماموریت های فوق در تربین آنان مدنظر قرار گرفته است .

شرایط و نحوه پذیرش دانشجو

·        بر اساس آئین نامه و ضوابط دوره دکتری تخصصی‌(Ph.D) مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی می باشد .

·        دارندگان مدرک دکتری عمومی پزشکی، دکتری عمومی دندانپزشکی‌، دکتری عمومی دارو سازی و دانش آموحتگان کارشناسی ارشد رشته های فیزیولوژی ، زیست شناسی ( با گرایش علوم سلولی و مولکولی، علوم جانوری ، میکرو بیولوژی ،ژنتیک) ژنتیک انسانی، آناتومی، سم شناسی، بیوشیمی، روان شناسی بالینی، فارماکولوژی می توانند داوطلب شرکت در آزمون شوند .

دروس آزمون ورودی و ضرائب مربوط به آن ها

 

 

نام درس

ضریب

1

نوروبیولوژی سلولی

2

2

نوروفیزیواوژی

3

3

نوروفارماکولوژی

2

4

نوروآناتومی

3

 

 

نقش دانش آموختگان در نظام بهداشتی

دانش آموختگان این رشته افرادی کارآمد و متعهد با توانمندی های بالای آموزشی و پژوهشی و نیز خلاقیت و نوآوری و توسعه در زمینه های آموزش و پژوهش در علوم اعصاب پایه خواهند بود .

 

وظیفه حرفه ای دانش آموختگان

دانش آموختگان این رشته قابلیت انجام فعالیت های مختلف علمی و پژوهشی را خواهند داشت که به برخی از آنها در ذیل اشاره می شود :

·        آموزشی:

-        کمک به ارتقا کیفیت آموزش علوم پایه و بالینی در دانشگاهها

       آموزش علوم عصب پایه به فراگیرندگان در سطوح مختلف

·        پژوهشی :

       طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه علوم اعصاب

-        مهارت ارزیابی انتقادی مقالات علمی و کاربرد عملی فرضیه ها و روشهای آنها

-        کاربردی ساختن خلاقانه یافته های پژوهشی براساس نیازهای جامعه با استفاده از فن آوریهای نوین و بومی سازی فن آوری

       ارتباط با صنایعی مثل دارو سازی و مهندسی پزشکی

·        خدمات مشاوره ای :

-        ارائه خدمات مشاوره ای در طراحی مدل های پژوهشی و ارائه پرپوزال های مربوط به متخصصین علوم بالینی

       مشاوره در تدوین استانداردهای بین المللی در حیطه های مرتبط با علوم اعصاب

       شناسایی مشکلات و مسائل مبتلا به کشور و انجام تحقیقات در زمینه آنها و ارائه راه کارهای مناسب با حل آنها

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.