گروه علوم اعصاب ، مطالعات اعتیاد و تصویربرداری عصبی

اعضای هیئت علمی

 علوم اعصاب و مطالعات اعتیاد گروه 
مدیر گروه آموزشی

دکتر غلامرضا حسن زاده

مرتبه علمی: استاد

رزومه1 

Email: hassanzadeh@tums.ac.ir
Tel: +98-21-43052000

***************************************************************

معاون آموزشی گروه

دکتر مریم زحمتکش

مرتبه علمی: استاد

زمینه های تحقیقاتی

Neurophysiology of hormones and aging

Molecular biomarkers of neurodegeneration

رزومه

Email: zahmatkm@tums.ac.ir

Tel: +98-21-43052155

**************************************************

معاون پژوهشی گروه

دکتر مریم فرهمندفر

مرتبه علمی:دانشیار
عضو هیئت علمی تمام وقت

زمینه های تحقیقاتی

Behavioral ,Molecular and neurochemical assessments in learning , memory and Addiction

Cell therapy and secretome therapy in neurological disorders

( stroke, epilepsy, Alzheimer's disease…)

رزومه1 ، رزومه2

Email: mfarahmandfar@sina.tums.ac.ir

Tel: +98-21-43052156

**************************************************

دکتر آناهیتا ترکمان بوترابی

مرتبه علمی: دانشیار

زمینه های تحقیقاتی

Neuropharmacology of learning and memory

Molecular biomarkers of Parkinson's disease

Pharmacogenetic treatments  for drug addiction

رزومه1 ، رزومه2

Email:  a_torkaman@sina.tums.ac.ir

Tel: +98-21-43052154

**************************************************

دکتر مهدی تهرانی دوست

مرتبه علمی:استاد

زمینه های تحقیقاتی

Child and Adolescent Psychiatry

Cognitive Neuroscience

رزومه 1 ، رزومه2

 Email: tehranid@tums.ac.ir

Tel: +98-21-43052000

**************************************************

دکتر امیر حسین بتولی

عضو هیئت علمی تمام وقت

مرتبه علمی:استادیار

Tel: +98-21-43052159

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.