جلسه کمیته راهبردی مورخ 94/10/22

تنها 15 دقیقه

زمان برگزاری جلسات کمیته راهبردی فرهنگی در دانشکده فناوری های نوین پزشکی می باشد .

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشکده فناوری های نوین پزشکی صرف جویی در زمان جلسات را باعث کیفیت بیشتر و تمرکز بهتر بر موضوع جلسات دانست. ایشان در جلسه ای که با حضور معاونین دانشکده و اعضای هیأت علمی برگزار شد ابتدا موضوعات جلسه را در داخل فایلی برای تک تک اعضاء بصورت پرسش نامه قرار داد و از ایشان خواست در سکوت کامل به سؤالات و مطالب درخواست شده در مدت 15 دقیقه بصورت کتبی پاسخ دهند و در 15 دقیقه دوم به مباحث شفاهی و صرف ناهار پرداخته شد. آقای دکتر مسعود خسروانی اشاره کرد که مطالب تحریر شده توسط 10 عضو کمیته بسیار غنی و کاربردی بوده و قابل تحصیل و اجرا می باشد . از آنجائیکه اعضای کمیته از مدت زمان کوتاه جلسه باخبر بودند همگی دقیقاً رأس ساعت 12:20 خود را به جلسه رساندند و انشاءالله بنا بر این است که من بعد به جز موارد خاص جلسات بر همین روال برگزار شود .

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.