گروه زیست فناوری پزشکی

انجمن دانشجویی بیوتکنولوژی پزشکی

اطلاعیه ژورنال کلاب 15 : زمان و موضوع برگزاری ژورنال کلاب 95/11/10

اطلاعیه ژورنال کلاب 14: زمان و موضوع برگزاری ژورنال کلاب 95/10/26

اطلاعیه ژورنال کلاب 13: زمان و موضوع برگزاری ژورنال کلاب 95/10/12

سومین جلسه هیات مدیره انجمن علمی دانشجویی بیوتکنولوژی پزشکی

اطلاعیه ژورنال کلاب 12 : زمان و موضوع برگزاری ژورنال کلاب 95/9/28

برگزیده جشنواره ابن سینا 95/9/16

اطلاعیه : اساتید و دانشجویان محترم یکشنبه مورخ 95/9/7 به دلیل تعطیلات این هفته جلسه ژورنال کلاب تشکیل نمی شود

اطلاعیه ژورنال کلاب 11 : زمان و موضوع برگزاری ژورنال کلاب95/8/23

پیام تسلیت 95/8/15

اطلاعیه ژورنال کلاب 10 : زمان و موضوع برگزاری ژورنال کلاب95/8/9

وظایف غیر درسی دانشجویان گروه بیوتکنولوژی پزشکی دانشکده فناوریهای نوین پزشکی

کارگاه طراحی پرایمر

اطلاعیه ژورنال کلاب 9 : زمان و موضوع برگزاری ژورنال کلاب 95/6/21

دومین جلسه هیئت مدیره انجمن علمی دانشجویی بیوتکنولوژی پزشکی 95/6/10

اطلاعیه ژورنال کلاب 8 : زمان و موضوع برگزاری ژورنال کلاب 95/6/7

اطلاعیه ژورنال کلاب 7 : زمان و موضوع برگزاری ژورنال کلاب 95/5/24

اطلاعیه ژورنال کلاب 6 : زمان و موضوع برگزاری ژورنال کلاب 95/5/10

اطلاعیه ژورنال کلاب 5 : زمان و موضوع برگزاری ژورنال کلاب 95/4/6

اطلاعیه ژورنال کلاب 4 : زمان و موضوع برگزاری ژورنال کلاب 95/3/23

اطلاعیه ژورنال کلاب3 : زمان و موضوع برگزاری ژورنال کلاب 95/3/9

اطلاعیه ژورنال کلاب2 : زمان و موضوع برگزاری ژورنال کلاب 95/2/26

اولین جلسه هیئت مدیره انجمن علمی دانشجویی بیوتکنولوژی پزشکی 95/2/13

اطلاعیه ژورنال کلاب1 : زمان و موضوع برگزاری ژورنال کلاب 95/2/12

دعوت به عضویت در انجمن علمی دانشجویی بیوتکنولوژی پزشکی

جلسه مجمع عمومی انجمن علمی دانشجویی بیوتکنولوژی پزشکی 95/2/6 

جلسه هماهنگی انجمن علمی دانشجویی بیوتکنولوژی پزشکی 95/1/23

فرم عضویت در انجمن دانشجویی گروه بیوتکنولوژی پزشکی

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.