کارگاه های بهار و تابستان 95

کارگاه های بهار و تابستان 95


1- کارگاه تکنیک های سنجش یادگیری، حافظه و اضطراب در حیوانات آزمایشگاهی

دراين مجموعه، مراحل مختلف یادگیری و حافظه، اﻧﻮاع آزﻣﻮنهای شناختی و رفتاری برای سنجش یادگیری و اضطراب و نحوه آنالیز نتایج حاصل از هر تست به صورت  تئوری و عملی  ارائه می شود.

تاریخ برگزاری کارگاه:95/1/21

 

2- کارگاه کارگاه روشهای آنالیز و حاضر نمودن نمونه و کار با STM و AFM

در این کارگاه روش کار با سیستم تصویر برداری و آنالیز با دستگاه های STM  وAFM  به دانشجویان تدریس میشود و در کنار این حاضر کردن نمونه مایع و بیولوژیک و پودری برای تصویر برداری در هر 2 سیستم تدریس خواهد شد.

در مرحله بعد روش حاظر کردن تیپ STM  به دانشجویان تدریس خواهد شد و در آخرین مرحله طرز راه اندازی و کار با سیگنال های STM  وAFM  و مفهوم آنها به دانشجویان تدریس خواهد شد.

تاریخ برگزاری کارگاه:95/1/23

 

3- کارگاه مدلهای ایجاد اپیلپسی در حیوانات

دراين مجموعه، انواع مدل هاي آزمايشگاهي براي ايجاد تشنج و صرع، انواع کیندلینگ، ساخت و کاشت الکترود و طبقه بندی پاسخ های تشنجی به صورت  تئوری و عملی  ارائه می شود.

تاریخ برگزاری کارگاه:95/1/285

 

4- کارگاه ساخت و مشخصه یابی نانو ذرات روی

در این کارگاه پس از بررسی کلی روشهای سنتزنانو ذرات اکسید فلزی بصورت عملی سنتز و تولید نانو ذرات اکسید روی با استفاده از روشهای شیمیائی صورت خواهد گرفت و دانشجویان با تاثیر پارامتر های مختلف آشنا خواهند شد.

تاریخ برگزاری کارگاه:95/1/30

 

5- کارگاه کشت سه بعدی

هدف از برگزاری این کارگاه دو روزه آشنایی با اصول کشت سه بعدی، روش های مختلف کاشت سلول بر روی داربست های مورد استفاده در مهندسیبافت و نحوه استریایزاسیون داربست ها می باشد. همچنین نقش خصوصیات سطحی داربست و توپوگرافی آن بر روی پاسخ های سلولی و بررسی تستهای به کار رفته جهت ارزیابی حیات سلول که به صورت  تئوری و عملی  ارائه می شود.

تاریخ برگزاری کارگاه:95/02/07-95/2/08

 

6- کارگاه میکرودیالیز

دراين مجموعه ، انواع کاربرد و مزایای استفاده از تکنیک میکرودیالیز، اجزای میکرودیالیز، انواع پروبها، روش کالیبراسیون و محاسبه Recovery factor  به صورت  تئوری و عملی  ارائه می شود.

تاریخ برگزاری کارگاه:95/2/04

 

7- کارگاه ساخت نانو ذرات مغناطیسی

در این کارگاه، با توجه به اهمیت نانو ذرات مغناطیسی در کاربردهای پزشکی مطالعه و بررسی سنتز این نانو ذرات بویژه در نوع اکسید آهن مانند مگنتیت (fe3o4) با روش هم رسوبی انجام شده و دانشجویان با مهرت های عملی این روش آشنا خواهند شد.

تاریخ برگزاری کارگاه:95/2/06

 

8- کارگاه HPLC

در این کارگاه دو بخشتئوری و عملی کار با دستگاه و تزریق در HPLC آموزش داده خواهد شد.

تاریخ برگزاری کارگاه:95/2/11

 

9- کارگاه روشهای مطالعه بافتی

کارگاه روشهای پژوهش بالینی در مطالعات اعتیاد و Single Unit Recording & Field potential

در این کارگاه روش تحقیق و پژوهش در مطالعات بالینی سوء مصرف مواد آموزش داده خواهد شد.

تاریخ برگزاری کارگاه:95/2/15

 

10- کارگاه ساخت و مشخصه یابی نانو ذرات نقره

در این کارگاه نظر به اهمیت نانو ذرات فلزی بویژه نانو ذرات نقره که کاربرد های وسیعی در خواص ضد باکتری و بیولوژیکی دارند، ابتدا دانشجویان با روشهای مختلف سنتز آشنا شده و در عمل بوسیله روش احیای شیمیائی یون نقره به نانو ذرات نقره احیا خواهد شد. تاثیرپارامتر های سنتز نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 تاریخ برگزاری کارگاه:95/2/20

 

11- کارگاه کشت سلولهای بنیادی و تهیه سکروتوم

در این مجموعه آشنایی با سلولهای بنیادی و نقش آنها در سیستم عصبی، اصول کشت، تکثیر و پاساژ سلولهای بنیادی مزانشیمی و روش تهیه سکروتوم از سلولهای بنیادی مزانشیمی به صورتتئوری و عملیارائه می شود.

تاریخ برگزاری کارگاه:95/2/26

 

12- کارگاه ساخت و مشخصه یابی نانو فیبر ها

نانو فیبر ها کاربردهای وسیعی در صنایع مختلف از جمله پزشکی مانند رهایش دارو-داربست سلولی و .... دارند، از این رو اهمیت روز افزون این نانو ساختار باعث می شود که دانشجویان گروه فناوری نانو مستلزم به آشنایی با آنها شوند.

بنابراین در این کارگاه روشهای مختلف تهیه نانو فیبرها بررسی و بصورت عملی روش الکتروریسی برای سنتز نانوفیبر های پلیمری آموزش داده خواهد شد و پارامتر های مختلف موثر بررسی خواهند شد.

تاریخ برگزاری کارگاه:95/2/27

 

13- کارگاه Patch Clamp

تاریخ برگزاری کارگاه:95/2/28

 

14- کارگاه تکنیک های مولکولی و سیگنالینگ سلولی پیشرفته

تاریخ برگزاری کارگاه:95/3/04

 

15- کارگاه گاز کروماتوگرافی

در این کارگاه آموزشی، آشنایی با اصول اولیه، تکنیکهای مختلف و عملکرد کروماتوگرافی گازی ارایه خواهد شد.

تاریخ برگزاری کارگاه:95/3/08

 

16- کارگاه ساخت و مشخصه یابی نانو ذرات طلا

در این کارگاه نظر به اهمیت نانو ذرات فلزی، کاربردهای وسیع نانو ذرات طلا در مواردی همانند  هایپرترمیا، دارورسانی، تشخیص و ... ابتدا دانشجویان با روشهای مختلف سنتز آشنا شده و در عمل بوسیله روش احیای شیمیائی یون طلا به نانو ذرات طلا احیا خواهد شد. تاثیرپارامتر های سنتز نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

تاریخ برگزاری کارگاه:95/3/10

 

17- کارگاه مقاله نویسی

توانایی در انتشار مقاله های علمی در مجله های معتبر بین المللی از جمله نیازهای مهم  دانشجویان دوره دکتری محسوب می شود.  هدف از برگزاری این دوره آشنایی با نکات مهم روش تحقیق و آشنایی با روش ها، ظرفیت ها و نکات لازم در مقاله نویسی است که به طور خاص در گرایش های علوم پزشکی مطرح خواهد شد.

تاریخ برگزاری کارگاه:95/3/29-95/04/01

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.