گروه زیست فناوری پزشکی

جلسه هماهنگی انجمن علمی دانشجویی بیوتکنولوژی پزشکی23/1/95

 

جلسه هماهنگی انجمن علمی دانشجویی بیوتکنولوژی پزشکی23/1/95

تاریخ : 95/1/23

جلسه هماهنگی تشکیل انجمن دانشجویی دانشجویان بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور مدیر گروه بیوتکنولوژی جناب آقای دکتر صدرالدینی وتعدادی از دانشجویان دکتری در محل گروه بیوتکنولوژی پزشکی دانشکده فناوریهای نوین پزشکی در تاریخ 95/1/23 برگزار گردید. 

در این جلسه ضمن تدوین اساسنامه انجمن،‌ مراحل ثبت و شروع فعالیت انجمن مورد بررسی قرار گرفت.

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.