گروه زیست فناوری پزشکی

جلسه مجمع عمومی انجمن علمی دانشجویی بیوتکنولوژی پزشکی 6/2/95

بسمه تعالی

تاریخ 95/2/6

عنوان خبر : برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن علمی دانشجویی بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اولین جلسه ی مجمع عمومی انجمن علمی دانشجویی بیوتکنولوژی پزشکی، پس از ثبت آن در مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران، در روز دوشنبه مورخ 6 اردیبهشت ماه سال 1395، با حضور موسسین انجمن، جمعی از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای بیوتکنولوژی پزشکی و مدیر محترم گروه بیوتکنولوژی پزشکی، جناب آقای دکتر اسماعیل صدرالدینی، در محل دانشکده ی فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.

در این جلسه، اساسنامه ی انجمن با اکثریت آراء به تصویب رسید و خانم ها بهاره نظری، زهراسادات هاشمی، سلماز صادقی، صدیقه کولیوند و آقای اعتمادی به عنوان اعضای اصلی و آقای پورابراهیم به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند. 

خانم راهله خادمی نیز به عنوان بازرس انجمن تعیین گردید.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.