کارگاه های مهر 95

  کارگاه های مهرماه 95

  1.  کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی

دراين مجموعه، آشنایی با شرایط نگهداری، رفتاری، فیزیولوژی،  پرورش و تغذیه حیوانات آزمایشگاهی، ملاحظات اخلاقی و اصول حفظ رفاه حیوانات آزمایشگاهی، اصول بیهوشی،  بی حسی و بی دردی و همچنین انواع تجویز داروها به صورت  تئوری و عملی ارائه می شود.

تاریخ برگزاری کارگاه: 95/7/11

 

  1. کارگاه  HPLC

دراين مجموعه ، اصول جداسازی و عوامل موثر بر تفکیک کروماتوگرام؛ اجزای تشکیل دهنده دستگاه؛ کاربردهای کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا؛ فاز متحرک؛ خواص حلال ها؛ انواع ستون ها؛ انواع دتکتورها و شیوه های مختلف کروماتوگرافی به صورت تئوری و عملی ارائه می شود.

تاریخ برگزاری کارگاه:95/7/12

 

  1. کارگاه وسترن بلات

پژوهشگران، دانشجویان گروه پزشکی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم پایه

وسترن بلاتینگ یکی از روشهای بلاتینگ است که برای تشخیص و آنالیز پروتئین ها استفاده می‌شود. این روش یک آزمایش تأییدکننده است و وجود نوعی پادتن (ایمونوگلوبولین نوع جی) علیه چند نوع پروتئین ویروسی را بررسی می‌کند . این روش در مقایسه با تست الایزا٬ اختصاصی‌تر است ولی از حساسیت کمتری برخوردار است .تست وسترن بلات در همراهی با تست الیزا٬ بیش از ۹۹٪ مورد اطمینان خواهد بود.

در این مجموعه : 1-مبانی ارزیابی پروتئین ها2- مبانی وسترن بلات 3-تهیه پروتئین تام بافتی4-  تهیه غلظت پروتئین 5- تهیه ژل آکریل آمید6- انتقال پروتئین ها ،‌بلوکه کردن کاغذ بلات و انکوباسیون با آنتی بادی اولیه و ثانویه و تفسیر باندها،‌ ارئه می گردد.

تاریخ برگزاری کارگاه:95/7/13 و 95/7/14

 

  1. کارگاه  HPLC

دراين مجموعه ، اصول جداسازی و عوامل موثر بر تفکیک کروماتوگرام؛ اجزای تشکیل دهنده دستگاه؛ کاربردهای کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا؛ فاز متحرک؛ خواص حلال ها؛ انواع ستون ها؛ انواع دتکتورها و شیوه های مختلف کروماتوگرافی به صورت تئوری و عملی ارائه می شود.

تاریخ برگزاری کارگاه:95/7/18

 

  1. کارگاهRat Biological Animal Sampling

دراين مجموعه، نحوه نمونه گیری از مایعات بیولوژیک (روشهای مختلف خونگیری از دم، چشم، قلب، نحوه گرفتن مایع مغزی-نخاعی، ادرار، مایع سمینال وشیره معده) بصورت عملی ارائه می شود.

تاریخ برگزاری کارگاه:95/7/25

 

  1. کارگاه مقاله نویسی

مقاله علمی معمولاً در نتیجه پژوهش منطقی، ژرف و متمرکز نظری، عملی یا مختلط، به کوشش یک یا چند نفر در یک موضوع تازه و با رویکردی جدید با جهت دستیابی به نتایجی تازه، تهیه و منتشر می‏گردد.

در این مجموعه آشنایی با روش اصولی نگارش مقالات ISI، ISC و ... به صورت جزء به جزء ،‌آشنایی با نحوه ارتباطات علمی و مقاله مورد نظر ارائه خواهد شد.

تاریخ برگزاری کارگاه:95/7/26

 

  1. کارگاه SDS PAGE

استخراج پروتئین ،‌ الكتروفورز پروتئین ها،‌ شناسایی پروتئین ها روی ژل ،‌ آشنایی با انواع ژل برای روش SDS-page  روشهای مختلف ارزیابی پروتئین ،‌تعیین غلظت پروتئین
کارعملی:
      تهیه ژل آکریلامید  
      الکتروفورز پروتئین روی SDS-PAGE

تاریخ برگزاری کارگاه:95/7/27و95/7/28

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.