تماس با ما

آدرس تهران - خیابان ایتالیا - پلاک41- آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه- طبقه دوم

کد پستی   1417755354     

دکتر شرمین خرازی – سرپرست آزمایشگاه - تلفن:  43052135

آقای سعید پورسلیمان – مدیر داخلی آزمایشگاه - تلفن:  43052751

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.