گروه زیست فناوری پزشکی

روند ثبت پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد

 1. استعلام ظرفیت پذیرش اساتید از مدیر گروه یا معاون آموزشی گروه
   
 2. انتخاب استاد راهنما توسط دانشجو و انتخاب موضوع پایان نامه تحت نظارت استاد راهنما
   
 3. تکمیل فرم پروپوزال (که در سایت آموزش دانشکده قرار دارد)
   
 4. تحویل پروپوزال تکمیل شده به دفتر گروه بیوتکنولوژی پزشکی جهت بررسی در جلسه گروه
   
 5. تماس با دانشجو جهت حضور در جلسه گروه
  تذکر: دانشجویان کارشناسی ارشد برای دفاع از پروپوزال خود می‌بایست در جلسه گروه حضور داشته باشند و از پروپوزال خود دفاع نمایند.
  5.1 در صورت رد پروپوزال: ارائه پروپوزال جدید الزامی است (برگشت به مرحله 1فرایند)
  5.2 در صورت تصویب به شرط اصلاح: انجام اصلاحات پروپوزال و امضا کلیه اساتید راهنما و مشاور و تحویل تصویر پروپوزال تایید شده به دفتر گروه (
  توجه: در برخی موارد امکان دارد نیاز به مطرح شدن مجدد پروپوزال اصلاح شده در جلسه گروه باشد)
  5.3 در صورت تصویب پروپوزال (ادامه فرایند از مرحله 6)

   
 6. ارسال پروپوزال تکمیل شده به همراه نامه مدیر گروه به معاونت آموزشی دانشکده جهت بررسی در شورای آموزشی و تصویب پروپوزال و ثبت آن در دفتر پایان نامه ها

گروه بیوتکنولوژی پزشکی
دانشکده فناوری های نوین پزشکی

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.