گروه زیست فناوری پزشکی

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

 1. ارائه یک نسخه از پایان نامه مورد تایید اساتید راهنما و مشاور به همراه نامه آمادگی دفاع توسط استاد راهنمای اول و گواهی Submission مقاله به گروه
   
 2. بررسی پایان نامه و مقاله ارائه شده و درخواست جهت دفاع در جلسه گروه و تایید آن و تعیین اساتید داور توسط گروه
   
 3. اعلام اسامی اساتید داور به دانشجو
   
 4. هماهنگی با استاد راهنما جهت تاریخ جلسه دفاع
   
 5. مراجعه دانشجو به اساتید راهنما، مشاور و داور جهت ارائه متن کامل پایان نامه پرینت شده برای کارشناسی ارشد حداقل ده روز قبل از دفاع و امضای فرم مربوطه (که در سایت آموزش دانشکده قرار دارد)
   
 6. تحویل فرم امضای اساتید به گروه
   
 7. ارسال نامه دفاع از پایان نامه توسط مدیر گروه به آموزش دانشکده
   
 8. مراجعه دانشجو به آموزش جهت ارائه یک نسخه از پایان نامه پرینت شده و انطباق آن با فرمت مصوب پایان نامه کارشناسی ارشد (که در سایت آموزش دانشکده قرار دارد)، همچنین ارائه گواهی (Acceptance/Submission) مقالات مربوطه به همراه اصل مقالات. برای کارشناسی ارشد حداقل Submission یک مقاله (داخلی/خارجی) الزامی است.
   
 9. دریافت دعوتنامه ها از آموزش و تحویل آن به اساتید جهت حضور در جلسه توسط دانشجو
   
 10. هماهنگی با واحد خدمات جهت پذیرائی
   
 11. برگزاری جلسه دفاع
  توجه: اعضای ضروری حاضر در جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عبارتند از: استاد راهنمای اول، حداقل یک نفر از سایر اساتید راهنما و مشاور، استاد ناظر آموزش و حداقل یک نفر از داوران
 12. انجام اصلاحات احتمالی و تایید اصلاحات توسط نماینده آموزش

  تذکر1: سقف نمره پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد با پذیرش (Acceptance) مقاله در مجلات معتبر انگلیسی (و در رابطه با پایان نامه) 20 و در صورت ارائه در مجلات معتبر فارسی 19 و در غیر این صورت 18 می‌باشد.

  تذکر2: لازم است در همه مقالات (کارشناسی ارشد)، آدرس دانشجو گروه بیوتکنولوژی پزشکی، دانشکده فناوریهای نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران باشد.

Department of Medical Biotechnology, School of Advanced Technologies in Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

تذکر3: با توجه به اهمیت و ضرورت مقابله با موارد احتمالی فریب کاری در انتشارات و سرقت ادبی (Fraud and Plagiarism)، در هر زمان که مشخص شود مقاله یا پایان نامه تهیه شده یا منتشر شده توسط دانشجو دارای فریب کاری در انتشار و سرقت ادبی است، اجازه دفاع از دانشجو سلب شده و برای برخورد قانونی به مراجع مربوط در دانشگاه معرفی می‌شود.

گروه بیوتکنولوژی پزشکی
دانشکده فناوری های نوین پزشکی

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.