گروه زیست فناوری پزشکی

جلسه پیش دفاع از پایان نامه دانشجویان دکتری

 1. ارائه مدارک پیش دفاع به دفتر گروه که شامل: نامه استاد راهنما مبنی بر آمادگی دانشجو جهت پیش دفاع و متعاقبا دفاع، پایان نامه، پروپوزال، و مقالات (که برای دانشجویان دکتری چاپ دو مقاله الزامی است).
   
 2. بررسی اولیه پایان نامه، مقالات ارائه شده، نامه تاییدیه پیش دفاع توسط استاد راهنمای اول و درخواست جهت پیش دفاع توسط مدیر گروه یا معاون آموزشی گروه
   
 3. تعیین اساتید داور و ناظر آموزش بر اساس داوران پروپوزال

توجه: در شرایط استثنائی ممکن است داوران جدید توسط مدیر گروه پیشنهاد گردد.

تذکر: حضور ناظر آموزشی در جلسه پیش دفاع الزامی است.

 1. هماهنگی با استاد راهنما جهت تاریخ پیش دفاع و هماهنگی با دانشکده جهت رزرو مکان جلسه
   
 2. مراجعه دانشجو به اساتید راهنما، مشاور و داور جهت ارائه متن کامل پایان نامه پرینت شده و امضا فرم تحویل پایان نامه (که در سایت آموزش دانشکده قرار دارد)
   
 3. تحویل فرم امضا شده تحویل پایان نامه به دفتر گروه و دریافت دعوت نامه ها
   
 4. ارسال دعوت نامه پیش دفاع به اساتید راهنما و مشاور و داور توسط دانشجو
   
 5. برگزاری جلسه پیش دفاع
   
 6. تحویل صورت جلسه پیش دفاع به گروه
   
 7. در صورت تایید پیش دفاع و انجام اصلاحات احتمالی، دانشجو می‌تواند درخواست دفاع نماید.

تذکر1: لازم است در همه مقالات، آدرس دانشجو گروه بیوتکنولوژی پزشکی، دانشکده فناوریهای نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران باشد.

Department of Medical Biotechnology, School of Advanced Technologies in Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

تذکر2: با توجه به اهمیت و ضرورت مقابله با موارد احتمالی فریب کاری در انتشارات و سرقت ادبی (Fraud and Plagiarism)، در هر زمان که مشخص شود مقاله یا پایان نامه تهیه شده یا منتشر شده توسط دانشجو دارای فریب کاری در انتشار و سرقت ادبی است، اجازه دفاع از دانشجو سلب شده و برای برخورد قانونی به مراجع مربوط در دانشگاه معرفی می‌شود.

گروه بیوتکنولوژی پزشکی
دانشکده فناوری های نوین پزشکی

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.