گروه زیست فناوری پزشکی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری

 1. ارائه مقالات، پروپوزال و یک نسخه از پایان نامه مورد تایید اساتید راهنما و مشاور به همراه نامه آمادگی دفاع توسط استاد راهنمای اول به مدیر گروه
   
 2. بررسی پایان نامه، مقالات ارائه شده و صورتجلسه پیش دفاع در جلسه گروه و تایید آن توسط گروه
  تذکر: دانشجو می‌بایست اصطلاحات ذکر شده در صورتجلسه پیش دفاع خود را انجام داده و پایان نامه اصلاح شده را به گروه جهت بررسی تحویل دهد.
   
 3. در صورت تایید و اجازه گروه، مراتب به دانشجو ابلاغ می‌گردد.
   
 4. هماهنگی با استاد راهنما جهت تعیین تاریخ دفاع
   
 5. مراجعه دانشجو به اساتید راهنما، مشاور و داور (بر اساس لیست اساتید جلسه پیش دفاع) جهت ارائه متن کامل پایان نامه پرینت شده برای دکتری حداقل یک ماه قبل از دفاع و امضای فرم مربوطه (که در سایت آموزش دانشکده قرار دارد)
   
 6. ارائه فرم امضا شده به گروه
   
 7. ارسال نامه گروه به آموزش دانشکده جهت کسب مجوز دانشگاه و دعوت از اساتید مربوطه
   
 8. مراجعه دانشجو به آموزش جهت ارائه یک نسخه از پایان نامه پرینت شده و انطباق آن با فرمت مصوب پایان نامه ها (دکتری)، همچنین ارائه گواهی (acceptance) مقالات مربوطه به همراه اصل مقالات (برای مقطع دکتری دو مقاله ISI یا Pubmed که حداقل یکی از آنها از پایان نامه باشد الزامی است) و دریافت دعوت نامه ها. برای مقطع دکتری ارائه صورتجلسه پیش دفاع نیز ضروری است.
   
 9. تحویل دعوت نامه ها به اساتید مربوطه توسط دانشجو

تذکر1: اعضای ضروری حاضر در جلسه دفاع از پایان نامه دکتری عبارتند از: استاد راهنمای اول، حداقل یک نفر از سایر اساتید راهنما و مشاور، استاد ناظر آموزش و حداقل 3 نفر از داوران برای پایان نامه مقطع دکتری (شامل حداقل یک نفر از اساتید خارج از دانشگاه)
تذکر2: حداقل تعداد داوران پیشنهادی توسط گروههای آموزشی برای جلسه دفاع از پروپوزال یا پایان نامه دکتری عبارتند از یک نفر داور داخل گروه، یک نفر داور خارج از گروه (داخل دانشگاه) و دو نفر داور خارج از دانشگاه. یک نفر از داوران خارج از دانشگاه باید رتبه علمی دانشیار یا استاد تمام داشته باشند.
تذکر3: هر دو مقاله ضروری برای مقطع دکترای تخصصی، لازم است در ISI یا Pubmed ایندکس شده باشند.
تذکر4: لازم است در همه مقالات (دکتری)، آدرس دانشجو گروه بیوتکنولوژی پزشکی، دانشکده فناوریهای نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران باشد.

Department of Medical Biotechnology, School of Advanced Technologies in Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

تذکر5: با توجه به اهمیت و ضرورت مقابله با موارد احتمالی فریب کاری در انتشارات و سرقت ادبی (Fraud and Plagiarism)، در هر زمان که مشخص شود مقاله یا پایان نامه تهیه شده یا منتشر شده توسط دانشجو دارای فریب کاری در انتشار و سرقت ادبی است، اجازه دفاع از دانشجو سلب شده و برای برخورد قانونی به مراجع مربوط در دانشگاه معرفی می‌شود.

گروه بیوتکنولوژی پزشکی
دانشکده فناوری های نوین پزشکی

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.