گروه زیست فناوری پزشکی

گزارش پیشرفت کار

 1. دانشجویان ارشد و دکتری که پروپوزال آنها تصویب شده است، موظفند قبل از شروع هر نیمسال تحصیلی، نسبت به برگزاری جلسات پیشرفت کار و ارائه گزارش پیشرفت به استاد راهنمای اول و گروه آموزشی اقدام نمایند تا اجازه انتخاب واحد برای ترم آینده شان صادر شود.
   
 2. جلسات گزارش پیشرفت پایان نامه دو بار در سال (شهریور و بهمن ماه) برگزار می‌گردد.
   
 3. دانشجویان دکتری می‌بایست در جلسه تعیین شده برای گزارش حضوری که تاریخ آن توسط گروه بیوتکنولوژی پزشکی اعلام می‌گردد، حضور داشته و گزارش کار خود را بصورت شفاهی و پاورپوینت ارائه دهند. عدم حضور ایشان به منزله غیبت تلقی شده و برگه گزارش پیشرفت توسط گروه امضا نخواهد شد و از انتخاب واحد در ترم آینده محروم خواهند شد.

تذکر: چنانچه دانشجویان دکتری به استاد راهنما و مشاور خود گزارش پیشرفت تحویل داده اند، می‌بایست در جلسه شفاهی گزارش پیشرفت که توسط گروه تعیین می‌شود نیز شرکت داشته باشند.

 1. دانشجویان دکتری می‌بایست گزارش خود را به صورت کتبی نیز با فرمت درج شده در سایت آموزش دانشکده تکمیل نموده و به امضای اساتید مربوطه راهنما و مشاور و مدیر گروه رسانیده و به آموزش دانشکده تحویل دهند.
   
 2. ارائه گزارش پیشرفت کار حضوری دانشجویان کارشناسی ارشد الزامی نیست، ولی می‌بایست گزارشات کتبی خود را در تاریخ های معین شده در بند 2، به استاد راهنما و گروه ارائه نمایند.

گروه بیوتکنولوژی پزشکی
دانشکده فناوری های نوین پزشکی

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.