کارگاه های نیمسال دوم 96-95

اسفند 95

1. دوره آموزشی REAL TIME

شنبه 95/12/07

گروه پزشکی مولکولی- خانم دکتر متوسلی

2. دوره آموزشی جراحی استروتکس

شنبه 95/12/14

گروه علوم اعصاب و مطالعات اعتیاد – خانم دکتر ترکمان بوترابی

3.دوره آموزشی کشت سه بعدی

سه شنبه و چهارشنبه 95/12/17 و 95/12/18

گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی- خانم دکتر لطفی بخشایش

 

 

فروردین 96:

1.دوره آموزشی سنتز نانو ذرات نقره

یکشنبه 96/1/20

گروه نانوتکنولوژی پزشکی –خانم دکتر خرازی

2.دوره آموزشی روش های بررسی حافظه و یادگیری

شنبه 96/1/26

گروه علوم اعصاب و مطالعات اعتیاد – خانم دکتر ترکمان بوترابی

3.دوره آموزشی سنتز نانو ذرات اکسید روی

یکشنبه 96/1/27

گروه نانوتکنولوژی پزشکی –خانم دکتر خرازی

4.دوره آموزشی تکنیک های القای اختلالات شناختی

سه شنبه 96/1/29

گروه علوم اعصاب و مطالعات اعتیاد – خانم دکتر زحمتکش

5.دوره آموزشی استخراج RNA , DNA

چهارشنبه 96/1/30

گروه پزشکی مولکولی- خانم دکتر متوسلی

 

اردیبهشت 96

1.دوره آموزشی استخراج DNA

شنبه 96/02/02

گروه بیوتکنولوژی پزشکی-آقای دکتر صدر الدینی         

2.دوره آموزشی سنتز نانو ذرات سیلیکا

یکشنبه 96/02/03

گروه نانوتکنولوژی پزشکی –خانم دکتر خرازی

3.دوره آموزشی سنتز CDNA

چهارشنبه 96/02/06

گروه بیوتکنولوژی پزشکی-آقای دکتر صدر الدینی  

4.دوره آموزشی استخراج RNA

شنبه 96/02/09

گروه بیوتکنولوژی پزشکی-آقای دکتر صدر الدینی

5.دوره آموزشی سیگنالینگ

یکشنبه و دوشنبه و سه شنبه  96/02/10و 96/02/11و 96/02/12

گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی- آقای دکتر داوودی

6.دوره آموزشی الکتروفورز

چهار شنبه 96/02/13

گروه بیوتکنولوژی پزشکی-آقای دکتر صدر الدینی

7.دوره آموزشی PCR

شنبه 96/02/16

گروه بیوتکنولوژی پزشکی-آقای دکتر صدر الدینی

8.دوره آموزشی سنتز نانو فیبرها

یکشنبه  96/02/17

گروه نانوتکنولوژی پزشکی –آقای دکتر فریدی مجیدی

9.دوره آموزشی PCR , RT PCR  

دوشنبه 96/02/18

گروه پزشکی مولکولی- خانم دکتر متوسلی

 

10.دوره آموزشی کلونینگ

سه شنبه و چهارشنبه 96/02/19 و 96/02/20

گروه بیوتکنولوژی پزشکی-آقای دکتر صدر الدینی

11.دوره آموزشی SDS PAGE

شنبه 96/02/23

گروه بیوتکنولوژی پزشکی-آقای دکتر صدر الدینی

12.دوره آموزشی سنتز نانو ذرات مغناطیسی

یکشنبه 96/02/24

گروه نانوتکنولوژی پزشکی –آقای دکتر فریدی مجیدی

13.دوره آموزشی کشت سلول

دوشنبه 96/02/25

گروه پزشکی مولکولی- خانم دکتر متوسلی

 

14.دوره آموزشی آشنایی با تحلیل تصاویر

سه شنبه96/02/26

گروه علوم اعصاب و مطالعات اعتیاد – آقای دکتر یونسی

15.دوره آموزشی مقاله نویسی

چهارشنبه 96/02/27

         گروه بیوتکنولوژی پزشکی-آقای دکتر صدر الدینی

16.دوره آموزشی وسترن بلات

دوره آموزشی  کار با STM , AFM

شنبه 96/02/30 (2 دوره آموزشی همزمان برگزار می گردد )

گروه نانوتکنولوژی پزشکی –آقای دکتر صابر

17.دوره آموزشی روش های بررسی درد در حیوانات آزمایشگاهی

یکشنبه 96/02/31

گروه علوم اعصاب و مطالعات اعتیاد – خانم دکتر وثوقی

 

 

خرداد 96:

1.دوره آموزشی سنتز داربست

دوشنبه و سه شنبه 96/03/01 و 96/03/02

گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی- آقای دکتر اعظمی

2.دوره آموزشی کشت سلول

چهارشنبه و شنبه  96/03/03 و 96/03/06

گروه بیوتکنولوژی پزشکی-آقای دکتر کاردر

3.دوره آموزشی کلونینگ

یکشنبه و دوشنبه 96/03/07و 96/03/08

گروه پزشکی مولکولی- خانم دکتر متوسلی

 

4.دوره آموزشی تکنیک های القای اختلالات شناختی

سه شنبه 96/03/09

گروه علوم اعصاب و مطالعات اعتیاد – خانم دکتر زحمتکش

5.دوره آموزشی اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی

چهارشنبه 96/03/10

گروه بیوتکنولوژی پزشکی-آقای دکتر کاردر

5.دوره آموزشی کشت باکتری

شنبه 96/03/20

گروه پزشکی مولکولی – خانم دکتر متوسلی

6.دوره آموزشی روش های ارزیابی پاداش و تمایل مواد اعتیاد آور در حیوانات آزمایشگاهی

دوشنبه 96/03/22

گروه علوم اعصاب و مطالعات اعتیاد – خانم دکتر وثوقی

 

7.دوره آموزشی آشنایی با پسیکوفیزیک

سه شنبه 96/03/23

گروه علوم اعصاب و مطالعات اعتیاد – آقای دکتر یونسی

8.دوره آموزشی آشنایی با تحلیل EEG

چهار شنبه 96/03/24

گروه علوم اعصاب و مطالعات اعتیاد – آقای دکتر یونسی

9.دوره آموزشی واکنش زنجیره ای پلیمراز

شنبه 96/03/27

گروه علوم اعصاب و مطالعات اعتیاد – خانم دکتر ترکمان بوترابی

10.دوره آموزشی ارزیابی بیان ژنها در مطالعات بیولوژیک(شامل استخراج RNA،سنتز CDNA،انجام ریل تایم پی سی آر)

یکشنبه و دوشنبه 96/03/28و 96/03/29

گروه علوم اعصاب و مطالعات اعتیاد – خانم دکتر وثوقی

 

11.دوره آموزشی آشنایی با واقعیت مجازی

سه شنبه 96/03/30

گروه علوم اعصاب و مطالعات اعتیاد – آقای دکتر یونسی

 
© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.